Cumartesi , 2 Mart 2024
  • Ahmet Güzel Yeminli Mali MüşavirBağımsız DenetçiSorumlu OrtakYönetim Kurulu Başkanı Mesleki Deneyim ve Özellikler 1973 yılında …

    Devamını oku "
  • MÜCAHİT ERKUŞ

  • YUSUF GÜLER

  • YAVUZ DAĞLI

Güncel Yazılarımız

Yeniden Değerleme Durumunda Enflasyon Düzeltmesi Nasıl Yapılacak

WRS Sirküleri[1] 553/2024/08 Tarih  : 12.02.2024 Konu  : Yeniden Değerleme Durumunda Enflasyon Düzeltmesi Enflasyon düzeltmesinin 2023 yılı sonu itibariyle yapılması zorunlu bulunmaktadır. Buna göre 2023 yılına ait Kurumlar Vergisinin Nisan ayında beyanında “düzeltme öncesi bilanço” ve “enflasyon düzeltmesi yapılmış bilanço” olmak üzere bilanço verilmesi gerekmektedir. Önceki dönemlerde yeniden değerleme yapan işletmelerin …

Devamını oku "

2024 Asgari Ücret Desteği Tutarı ve Esasları

WRS Sirküleri[1] 552/2024/07 Tarih  : 09.01.2024 Konu  : 2024 Asgari Ücret Desteği Sigorta Primine esas bildirim tutarı Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Ocak 2024-31 Aralık 2024 için asgari ücrette % 49 artış yaptı. Bu artışla asgari ücret günlük 666,75 TL, aylık 20.002,50 TL olarak yeniden belirlendi. Buna göre; Sigorta primine esas …

Devamını oku "

İhale Sözleşmelerinde Damga Vergisine İade İmkanı

Ahmet GÜZEL WRS İmperium, YMM/Bağımsız Denetçi I.GİRİŞ 7491 sayılı Kanun ile daha önce ihale kararına istinaden yapılan sözleşmelerin kapsamı “ihale kararı ve ihaleye ilişkin olarak ihale makamı ile düzenlenen sözleşmenin” şeklinde yapılan değişiklik düzenlemesiyle yeni bir uygulama getirildi. Aynı kanun ile bazı durumlar için bu tür sözleşmeler ilişkin olarak damga …

Devamını oku "

Örneklerle Enflasyon Muhasebesi Uygulama Esasları

Ahmet GÜZEL WRS İmperium, YMM/Bağımsız Denetçi I.GİRİŞ Mali tabloların uzun yıllar süren yüksek enflasyonun etkisinden arın­dırılması ve böylece vergileme üzerindeki enflasyondan kaynaklanan olumsuzlukların gideril­mesini sağlamaya yönelik olarak 5024 sayılı Kanunuyla 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 ve geçici 25.maddenin eklenmesiyle enflasyon düzeltmesi müessesesi 30.12.2003 tarihinden itibaren Türk Vergi Sistemimizde …

Devamını oku "

2024 Yılında Binek Otomobil Gider Kısıtlamasında Uygulanacak Tutarlar

WRS Sirküleri[1] 551/2024/06 Tarih  : 27.01.2024 Konu  : Binek Otomobillerde Giderleştirilecek Tutarlar   01.01.2020 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere 07.12.2019 tarih ve 7194 sayılı Kanunla binek otomobillere ilişkin yapılan harcamaların bir kısmının gider gösterilmemesine karar verilmişti. Söz konusu düzenleme kapsamında 2023 yılı için belirlenen üst limitler …

Devamını oku "