Cumartesi , 2 Mart 2024

Kurumsal ve Finansal Danışmanlık

Küresel dünya ekonomisinde öngörülebilir doğru tahminlerde bulunmak, doğru yatırımlar yapmak; doğru ve zamanında bir finansman sağlamakla mümkün olabilmektedir.

Yeni dünya ekonomisinde süreklilik arz edecek şekilde yeterli ve optimum iç veya dış finansman sağlanması, var olmanın temelini teşkil etmektedir.

WRS imperium,

  • Şirket alım, satım ve yeniden değerleme işlemlerinde risk faktörlerinin denetimini ve yönetimini gerçekleştirmek.
  • Ortaklık durumlarında ilgili tablolara yansımamış, önceden doğmuş ve sonradan doğabilecek finansal ve hukuki riskleri tespit etmek, değerlendirmek ve raporlamak
  • Bütçeleme sistemlerini belirlemek ve kurmak.
  • Proje veya işletme faaliyetinde finansman modellerini belirlemek
  • Şirket verilerini istenen periyodik dönemlerde raporlamak ve olası bozuklukları gidermek.
  • Şirketlerin ihtiyacına ve kültürüne münhasır olarak kurumsal işlem ve yöntemleri belirlemek ve uygulamasını sağlamak.

başta olmak üzere kurumsal ve finansal danışmanlık hizmetlerini vermektedir.

Kontrol

Ulusal ve Uluslararası Şirket Kuruluşu, Birleşme, Bölünme, Devir İşlemleri Danışmanlığı

Yerli ve yabancı tüm gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de faaliyet göstermek amacıyla kurmak istediği şirketler …