Pazar , 23 Haziran 2024

İlaç Sanayi

İlaç sektörü, üretim hacmi ve ticaret kapasitesiyle ekonominin en kritik sektörlerinden biridir. Ayrıca, faaliyetiyle ve ürettikleriyle insan yaşamını ve sağlığını doğrudan etkileyen bir sektör olması, bu sektörün önemini bir kat daha arttırmaktadır.

Dış ticaret açığı veren ilaç sanayiinin Türkiye ihracatındaki payı, 2019 verilerine göre yüzde 0,8 düzeyindedir.

Vergi İadesi

İlaç ürünleri yurtiçi teslimlerinde yüzde 10 KDV oranına tabidir. Yukarıda da ifade edildiği üzere ilaç ürünlerinin ihracatı da gerçekleştirilmektedir.

Bu bakımdan yurtiçi teslimleri itibariyle indirimli oran; ihracat sebebiyle istisna kaynaklı KDV iadesi mümkündür ve yapılmaktadır.

WRS imperium olarak size yardımcı olabiliriz

WRS imperium, sunduğu network avantajları vergi, kurumsal finans danışmanları ve denetim uzmanlarıyla tüm yerli ve yabancı mükelleflere hizmet vermektedir.

Pro-aktif ve eşzamanlı denetim başta olmak üzere vergisel denetim, maliyet yönetimi, süreç yönetimi, finans yönetimi konularında danışmanlık, denetim ve tasdik hizmetleri vermek üzere ilaç olmaya varız ve yanınızdayız.

WRS imperium olarak aşağıdaki hususlarda ilaç sektörüne hizmet veriyoruz:

 • KDV İadesi,
 • Bağımsız Dış Denetim,
 • Tam Tasdik (Vergi Denetimi, Vergi Danışmanlığı),
 • Vergi Uyuşmazlıkları,
 • İç Denetim,
 • Süreç analizleri (Performans analizi, Malaliyet Analizi),
 • Finansal Müşavirlik ve Danışmanlık,
 • Şirket Değerlemesi,
 • Şirket Birleşme, Bölünme ve Devirleri,
 • Durum Tespiti (Due Dilligence),
 • Kurumsal Yönetim ve Danışmanlık,
 • Uluslararası Vergi Hizmetleri Danışmanlığı,
 • Teşvik ve Destek Danışmanlığı,
 • Mali Hukuk Danışmanlığı,
 • Yerli ve Yabancı Şirket Kuruluşu

Kontrol

Boya Sanayi

Türkiye’de boyayla ilgili etkinliklerin 135 yılı aşkın bir geçmişi bulunmaktadır. Türkiye boya sektörü, ciro olarak …