Salı , 28 Mayıs 2024

Etiket Arşivleri: KDV

Bankaya Ödenen Komisyon ve Masrafların Bayi/Müşterilere Yansıtılmasında KDV Uygulaması

WRS Sirküleri[1] 560/2024/15 Tarih  : 17.04.2024 Konu  :Bankaya Ödenen Komisyonların Bayi/Müşterilere Yansıtılmasında KDV Uygulaması Ticari faaliyetlerde, vadeli olarak yapılan satışlara ilişkin sanal postan yapılan işlemler sebebiyle bankaların talep ettiği komisyon, katkı payı, masraf vb. giderler bayi veya müşterilere yansıtılmasına ilişkin düzenlenen; “yansıtma faturalarında KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı” hususu bu sirkülerimizin konusunu …

Devamını oku "

İş Ortaklığında İşin Ortaklardan Birine Devir Edilmesinin Sonuçları ve Vergileme

Ahmet GÜZEL WRS İmperium, YMM, Bağımsız Denetçi I.TANIM İş ortaklığı, 5520 sayılı KV Kanununda yazılı kurumların kendi aralarında veya şahıs ortaklıkları ya da gerçek kişilerle, belli bir işin birlikte yapılmasını ortaklaşa yüklenmek ve kazancını paylaşmak amacıyla kurdukları ortaklıklardan bu şekilde mükellefiyet tesis edilmesini talep edenler iş ortaklığı olarak tanımlanmıştır. Bu …

Devamını oku "

KDV’de Yeni Kararlar ve Değişiklikler

WRS Sirküleri[1] 532/2022/21 Tarih  : 25.10.2022 Konu  : KDV’de Yeni Kararlar Gelir İdaresi yapmış olduğu düzenlemeyle KDV uygulamasında yeni dzenlemeler yapmıştır. Yapılan düzenlemeye göre; 1) 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sorumlu sıfatıyla kanuni süresi içinde beyan edilmeyen KDV tutarları beyan edilip ödendiği döneme ait KDV beyanında indirim konusu yapılmasına …

Devamını oku "

Finansman Gider Kısıtlaması Tutarı ve KDV İndirimi

WRS Sirküleri[1] 508/2021/47 Tarih  : 28.10.2021 Konu  : Finansman Gider Kısıtlaması Tutarı ve KDV İndirimi GV Kanunun 41/9 ile KV Kanunun 11/i maddesi gereğince; Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, Aşan kısma münhasır olmak üzere, Yatırımın maliyetine eklenenler hariç işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr …

Devamını oku "

Vergi Uygulamasında Yapılacak Değişiklikler

WRS Sirküleri[1] 458/2020/28 Tarih  : 24.10.2020 Konu  : Vergi Kanunlarında Değişiklikler 16/10/2020 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan İşsizlik Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi vergi kanunlarında bazı değişiklikler öngörülmektedir. Yasa teklifine göre öne çıkan bazı değişiklikler şu şekilde sıralanmıştır: 1) MİKRO İHRACATA VERGİ MUAFİYETİ Gelir Vergisi Kanuna …

Devamını oku "

Hazır Beton Teslimlerinde Tevkifat Uygulaması

WRS Sirküleri[1] 394/2018/34 Tarih  : 03.10.2018 Konu  : Hazır Beton Teslimlerinde Tevkifat KDV Genel Tebliğine göre aşağıda sayılanlara karşı ifa edilen yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır. 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve …

Devamını oku "

Organize Sanayi Bölgelerine Yapılan Teslimlerde KDV İstisnası

WRS Sirküleri[1] 387/2018/27 Tarih  : 11.08.2018 Konu  : Sanayi Bölgelerine Yapılan Teslimlerde KDV İstisnası 7103 sayılı Kanunla 3065 sayılı KDV Kanunun 13.maddesine eklenen (j) bendi ile organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri ile yol yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin, …

Devamını oku "

Elektronik Hizmet Sunucularının KDV Mükellefiyeti

WRS Sirküleri[1] 365/2018/05 Tarih  : 03.02.2018 Konu  : Elektronik Hizmet Sunucularının KDV Mükellefiyeti   Elektronik Hizmet Sunucularının KDV Mükellefiyeti Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından “KDV mükellefi olmayan” “gerçek kişilere” elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin katma değer vergisi, bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödenir Buna …

Devamını oku "

Yeni Teşvik Sistemi Geliyor

WRS Sirküleri[1] 05/2012/05 Tarih  : 29.01.2012 Konu  : Yatırım Teşvikleri    Son birkaç gündür medyada yoğun olarak tartışıldığı ve haberlere konu olduğu üzere yeni bir teşvik kanunu düzenleniyor. İlgili Bakanlar tarafından yapılan açıklamalara göre ayrıntılar özetle şu şekildedir: Şubat ayının sonunda uygulamaya konulması planlanan yeni teşvikler netleşmeye başladı. Yeni teşvik sistemiyle büyük …

Devamını oku "

Sorumluluk Sıfatıyla Beyan Edilmesi Gereken KDV’de Yeni Düzenleme

Ahmet GÜZEL WRS imperium, YMM, Bağımsız Denetçi I.GENEL UYGULAMA 3065 sayılı KDV Kanunun 9.maddesi gereğince vergi sorumlusu olarak tayin edilen mükellefler Gelir idaresince yapılan idari düzenlemelerle tayin edilen; a)      Tam tevkifat, b)      Kısmi tevkifat Kapsamında yapılan teslim ve/veya hizmet ifası işlemlerine ilişkin KDV tevkifatlarını II no’lu KDV beyannamesi ile beyan …

Devamını oku "