Cumartesi , 2 Mart 2024

Vergi İadesi

KDV başta olmak üzere vergi iadesinde doğru adrestesiniz.

İlgili mevzuat kapsamındaki KDV ve diğer vergi iade süreci, yasal mevzuatın değişkenliği ve tabiatı gereği her vergi dairesinin bakış açısının farklılığından dolayı iyi takip edilmesi gerekmektedir.

Vergi İade Raporunun hazırlanmasından önce ve sonraki sürecin bilgili ve deneyimli uzman ekip ile takip edilmesi önem arz etmektedir. Bu suretle iadenin hızlı ve kısa bir süre ve süreç içerisinde mükellefe ödenmesini sağlamak mümkün olmaktadır. Mükelleflerin KDV ve diğer vergi iadelerini doğru ve hızlı bir şekilde alabilmeleri finansman yüklerini hafiflettiği gibi ticari kazanımlarını da artırmaktadır.

WRS imperium, KDV konusunda kitapları ve yüzlerce makalesi bulunan Yazar Yeminli Mali Müşavirlerle, bilgili ve deneyimli uzman kadrosu ile vergi iadesi işlemlerini premium olarak takip etmekte ve sonuçlandırmaktadır.

WRS imperium tarafından vergi iadesine yönelik olarak aşağıdaki tasdik hizmetleri verilmekte ve raporları sunulmaktadır:

  • Katma Değer Vergisi (KDV)
  • İhracat istisnasından ve diğer KDV istisnasından kaynaklanan vergi iadesi
  • İndirimli orandan kaynaklanan vergi iadesi
  • Dahilde İşleme İzin Belgesine göre yapılan KDV tecil-terkin işlemleri kaynaklı vergi iadesi
  • Gümrük Beyanname tasdiki
  • Özel Tüketim Vergisi ile ilgili iade ve tasdik raporları,
  • Stopaj Gelir Vergisi iadesi ve tasdik raporları

Kontrol

Kurumsal ve Finansal Danışmanlık

Küresel dünya ekonomisinde öngörülebilir doğru tahminlerde bulunmak, doğru yatırımlar yapmak; doğru ve zamanında bir finansman …