Pazar , 23 Haziran 2024

Yeniden Belirlenen Kişisel Verileri Koruma Süreleri

WRS Sirküleri[1] 453/2020/23
Tarih : 14.09.2020
Konu : Kişisel Verileri Koruma Süreleri

KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kurumu) tarafından 23.06.2020 tarihinde alınan karar ve düzenleme ile kişisel verileri koruma sistemine uyumluluk muhtelif tarihlere kadar uzatılmıştı.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca alınan karara göre farklı kurum ve kuruluşlar için iki tarih belirlenmiştir:

1) Yıllık olarak;

a) Çalışan sayısı 50’den çok veya

b) Mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok

olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile

c) Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre 30.09.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

2) Yıllık olarak;

a) Çalışan sayısı 50’den az ve

b) Mali bilançosu 25 milyon TL’ den az

olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

3) Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre ise  31.03.2021 olarak yeniden belirlenmiştir.

 

Saygılarımızla
WRS imperium

 

[1] Sirküler ile verilen bilgiler genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları Değişti

WRS Sirküleri[1] 561/2024/16 Tarih  : 17.04.2024 Konu  :Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları   06.04.2024 tarih …