Cumartesi , 2 Mart 2024

Etiket Arşivleri: maliye bakanlığı

Şirket Ortağı İçin Yurt Dışında Mukim Sigorta Şirketine Ödenen Sigortası Primleri

WRS Sirküleri[1] 400/2019/01 Tarih : 01.01.2019 Konu    : Şirket ortağı için yurt dışında mukim sigorta şirketine ödenen hastalık ve kaza sigortası primlerinin kurum kazancından indirimi Müşteri bulmak ve şirket ürünlerini pazarlamak amacıyla yurt dışına giderek seyahat etmektedir. Şirket tarafından merkezi yurt dışında veya yurt içinde bulunan sigorta şirketine hastalık, seyahat …

Devamını oku "

Soru cevaplarla Gayrimenkullerin Yeniden Değerlemesinde Avantajlar

WRS Sirküleri[1] 388/2018/28 Tarih  : 13.08.2018 Konu  : G.menkullerin Değerlemesinde Avantajlar 7144 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanununa eklenen geçici 31.madde ile yeniden değerleme uygulaması getirildi. Hangi mükellefler yeniden değerleme uygulamasından faydalanabilir? Bilanço esasına göre defter tutan ve tam mükellefiyete tabi “Kollektif, adi komandit ve adi şirketler de dâhil olmak …

Devamını oku "

Matrah Artırımı ve Vergi Barışı

WRS Sirküleri[1] 375/2018/15 Tarih  : 24.05.2018 Konu  : Matrah Artırımı ve Vergi Barışı 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile kamu alacaklarının yapılandırılması ve matrah artırımı uygulaması getirildi. 1. HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILABİLECEK? …

Devamını oku "

İş Ortaklığı Ortağı Mahsuben İade İsteyebilir mi?

WRS Sirküleri[1] 374/2018/14 Tarih  : 18.05.2018 Konu  : İş Ortaklığı Ortağının Mahsuben İade İstemesi Kurumlar vergisi mükellefi olan iş ortaklığından kesilen stp GV’nin kurumlar vergisi beyannamesinde mahsubu sonunda kalan iade alacağının; 1) Öncelikle ortaklığın muaccel hale gelmiş başka vergi borçlarına mahsup edilmesi esastır. 2) Ortaklığa ait bir borcun olmaması veya …

Devamını oku "

Mükellef Bilgileri Bildirimi verme zorunluluğu

WRS Sirküleri[1] 01/2012/01 Tarih  : 25.01.2012 Konu  : Mükellef Bilgileri Bildirimi verme zorunluluğu                                         413 sayılı VUK Genel Tebliği ile “Mükellef Bilgileri Bildirimi” verme zorunluluğu getirilmiştir. 1.Mükellef Bilgileri Bildirimi Verme Zorunluluğu Getirilen Mükellefler: Mükellef Bilgileri Bildirimini, bildirim verme süresinin başladığı gün olan 1 Nisan tarihi itibariyle faal olan (tasfiye işlemi devam …

Devamını oku "

KDV Oranları Düşürüldü: İkinci El Araçlarda KDV Oranı % 1 Uygulanabilir mi

Ahmet GÜZEL WRS imperum, yönetici, ortak Bazı sektörleri desteklemek amacıyla 31.10.2018 tarih ve 30581 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla KDV ve ÖTV oranlarında değişikliğe gidildi. I.KDV Oranı Değişen veya Uzatılan İşlemler Yüksekliği ayarlanabilen dönen koltuklardan ev kullanımında kullanılan birçok mobilya ürünlerinin tesliminde 31.12.2018 tarihine kadar uygulanmak üzere KDV …

Devamını oku "

Mükellef Hizmetleri Bildirim Zorunluluğu Uygulaması Getirildi

WRS Sirküleri[1] 01/2012/01 Tarih  : 25.01.2012 Konu  : Mükellef Bilgileri Bildirimi verme zorunluluğu 413 sayılı VUK Genel Tebliği ile “Mükellef Bilgileri Bildirimi” verme zorunluluğu getirilmiştir. 1.Mükellef Bilgileri Bildirimi Verme Zorunluluğu Getirilen Mükellefler: Mükellef Bilgileri Bildirimini, bildirim verme süresinin başladığı gün olan 1 Nisan tarihi itibariyle faal olan (tasfiye işlemi devam …

Devamını oku "