Salı , 28 Mayıs 2024

İş Ortaklığı Ortağı Mahsuben İade İsteyebilir mi?

WRS Sirküleri[1] 374/2018/14
Tarih  : 18.05.2018

Konu  : İş Ortaklığı Ortağının Mahsuben İade İstemesi

Kurumlar vergisi mükellefi olan iş ortaklığından kesilen stp GV’nin kurumlar vergisi beyannamesinde mahsubu sonunda kalan iade alacağının;

1) Öncelikle ortaklığın muaccel hale gelmiş başka vergi borçlarına mahsup edilmesi esastır.

2) Ortaklığa ait bir borcun olmaması veya kalmaması halinde ortaklığı oluşturan ortakların vergi borçlarına mahsuben iade edilmesi mümkündür.

3) Ancak ortakların borçlarına mahsup edilebilmesi için “tüm ortakların muvafakatinin” alınması şarttır.

Diğer taraftan;

1) Anılan iade alacaklarının, İş Ortaklığını oluşturan Şirketlere bağlı olduğu gruba ait diğer şirketlerin vergi borçlarına mahsup edilebilir.

2) Böyle bir durumda mezkûr alacağın “nakden iade aşamasına gelmiş” olması ve “tüm ortakların muvafakatinin” alınması gerekir.

 

Saygılarımızla
WRS imperium

[1] Sirküleri ile verilen bilgiler ilgili konunun detaylı açıklaması değildir. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

Bankaya Ödenen Komisyon ve Masrafların Bayi/Müşterilere Yansıtılmasında KDV Uygulaması

WRS Sirküleri[1] 560/2024/15 Tarih  : 17.04.2024 Konu  :Bankaya Ödenen Komisyonların Bayi/Müşterilere Yansıtılmasında KDV Uygulaması Ticari …