Cumartesi , 2 Mart 2024

Şirket Değerlemesi Sıkça Sorulan Sorular


1.Şirket değerleme nedir?

Şirketin güncel piyasa koşullarındaki ekonomik değerini belirleme süreci ve bütünüdür. Değerleme çalışmasında şirketin geleceğe ilişkin planlama öngörüleri, yatırım ve konum öngörüleri, sermaye yapısı ve sahip olduğu varlıkların güncel değerleri gibi birçok konu analiz edilerek güncel durum ve eşdeğerler ortaya çıkarılır.

2.Şirketler neden değerleme yapma ihtiyacı hisseder?

  • Yatırım sermayesini artırmak için halka arz, yeni yatırımcı vb yatırımcı arayışı durumlarında,
  • Alım-Satım süreçlerinde,
  • Veraset veya emeklilik neticesinde mülkiyet değişikliklerinde
  • Yöneticilerin Şirket içi performansının ölçmek,
  • Bölünme, birleşme ve devir süreçlerinde

Gibi durumlarda şirketler değerleme ihtiyacı hissederler.

3.Şirket değerleme metodları nelerdir?

Değerleme çalışmalarımızda uluslararası değerleme tekniklerine ve standartlarına uygun yöntemleri kullanıyoruz.

Maliyet yaklaşımları kapsamında; Net Aktif Değer (NAD), Pazar yaklaşımlarından Çarpan Analizi ve Gelir yaklaşımlarından DCF (İndirgenmiş Nakit Akımı) yöntemi sayılabilir.

Bu yöntemlerden;

Net Aktif Değer, esas olarak firmaların tasfiye değerini belirlemek için uygulanır

Çarpan Analizinde şirket değeri, aynı sektörde benzer faaliyet gösteren karşılaştırılabilir şirketlerin finansal çarpanları kullanılarak belirlenir.

İNA’da (İndirgenmiş Nakit Akışı – DCF) şirketin tahmini nakit akışları baz alınarak şirketin değeri tahmin edilir.

4.Değerleme raporu ne kadar zamanda hazırlanır?

Değerleme çalışması, başlangıçta liste halinde talep ettiğimiz değerleme için gerekli olan evrakların tarafımıza ulaşmasından itibaren; firmanın büyüklüğü ve değerlemenin kapsamına göre 2-7 hafta içinde sonuçlandırıyoruz.

Bu süre, Şirket yapısının karmaşıklığına ve işin kapsamına, değerleme sürecinde işin revize edilmesine bağlı olarak değişebilmektedir.

5.Şirket değerleme raporunun ücreti nedir?

Şirket değerleme ücreti, şirket yapısının karmaşıklığına göre değişiklik arz etmektedir. Şirketin basit yapıda yahut spesifik özellikte olması, ulusal ve uluslararası yapı arzetmesi, sektör sayısı, değerleme çalışmasının derinliği ve kapsamı gibi birçok faktör ücreti etkilemektedir.

Şirketinize özel koşulları ve güncel fiyatları değerlendirebilmemiz için lütfen bizimle iletişime geçin.

6.Şirket değerleme raporunuz ne kadar süre ile geçerlidir?

Genel itibariyle şirket raporlarının güncelliği farklılık arz eder. Ulusal ve uluslararası konjöktürler, şirket içi değişiklikler, ticari ve sınai hayattaki gelişmeler şirket değerleme raporlarının güncelliğini doğrudan etkilemektedir.

 

Kontrol

Şirket Değerleme Nedir?

Şirket değerleme; şirket değerinin varlık ve faaliyetlerinin analiz edilmesi suretiyle teknik yöntemlerle belirlenmesi amacıyla yapılan …