Cumartesi , 2 Mart 2024

WRS Şirket Politikası

WRS İmperium Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ, kamu ve özel sektörde denetim hizmeti vermektedir.

İlgili resmi kurumlardan almış olduğu yetkilerini ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak inceleme ve denetim yapmaktadır. Mali tabloların ve beyannamelerin denetiminde ilgili yasa hükümleri ve diğer mevzuat düzenlemelerine uygun olarak hizmet sunulmaktadır.

Müşterilerin faaliyetlerinin ve işlemlerinin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde kaydını sağlamak, ilgili mevzuat kapsamında denetlemek ve gerek kamu gerek özel üçüncü şahısların ve müşterilerin istifadesine bağımsız ve tarafsız bir şekilde sunmak; temel ve vazgeçilmez bir unsur olarak tarafımızca kabul edilmekte ve uygulanmaktadır.

WRS imperium, mesleki etik ve ilkelerin kılavuzunda her iki tarafa (kamu ve özel) da arz ederek kişiye özel ve yakın müşavirlik; kurumsallık, süreklilik ve güvenilir denetim anlayışı çerçevesinde hizmet üretimini gerçekleştirmektedir.