Pazartesi , 15 Temmuz 2024

Savunma Sanayi

Savunma Sanayi

Türk Savunma Sanayisi, Türkiye’nin askeri ihtiyaçlarını karşılamak ve savunma yeteneklerini geliştirmek amacıyla ülkenin kendi sınırları içinde üretim, tasarım ve Ar-Ge faaliyetlerini yürüten sektördür.

Savunma sanayi askeri araçlar, silah sistemleri, iletişim teknolojileri, siber güvenlik ve diğer savunma alanlarındaki ürün ve hizmetleri kapsar.

Türk Savunma Sanayisi’nin büyümesi, yerli üretimi teşvik etme ve dışa bağımlılığı azaltma hedefleri doğrultusunda stratejik bir öneme sahip olup son yıllarda önemli ataklar ve girişimlerde bulunmuş ve yerlilik oranını yüzde 80’lere kadar artırmıştır.

Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayii alanındaki ihracat performansı, yıldan yıla artış yönünde bir ivme sergilemektedir. 2022 yılını 4.3 milyar dolar ihracatla kapatan Türk Savunma Sanayi, 2023 yılında %27.1 artışla 5.5 milyar dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

Vergi İadesi

Savunma Sanayi ürünleri yurtiçi teslimleri esas itibariyle yüzde 20 KDV oranına tabi olup ihracatı ve Türkiye Cumhuriyeti Savunma ve Askeri Kurumlarına teslimi KDV’den istisnadır.

Bu nedenle yurtdışı ve Türkiye Cumhuriyeti Askeri ve Savunma Kurumlarına teslimleri sebebiyle KDV iadesi mümkündür ve yapılmaktadır.

WRS imperium olarak sizin ne yapabiliriz

WRS imperium vergi, kurumsal finans danışmanları ve denetim uzmanlarıyla tüm yerli ve yabancı mükelleflere KDV iadesi başta olmak üzere vergi iadesi hizmetlerini vermektedir.

Türkiye genelinde Pro-aktif ve network denetim anlayışıyla vergisel denetim, maliyet yönetimi, süreç yönetimi, finans yönetimi konularında danışmanlık ve denetim hizmetleri vermek üzere yanınızdayız.

WRS imperium olarak aşağıdaki hususlarda Savunma Sanayi Sektörüne hizmet veriyoruz:

 • KDV İadesi,
 • Bağımsız Dış Denetim,
 • Tam Tasdik (Vergi Denetimi, Vergi Danışmanlığı),
 • Vergi Uyuşmazlıkları,
 • İç Denetim,
 • Süreç analizleri (Performans analizi, Malaliyet Analizi),
 • Finansal Müşavirlik ve Danışmanlık,
 • Şirket Değerlemesi,
 • Şirket Birleşme, Bölünme ve Devirleri,
 • Durum Tespiti (Due Dilligence),
 • Kurumsal Yönetim ve Danışmanlık,
 • Uluslararası Vergi Hizmetleri Danışmanlığı,
 • Teşvik ve Destek Danışmanlığı,
 • Mali Hukuk Danışmanlığı,
 • Yerli ve Yabancı Şirket Kuruluşu

Kontrol

Boya Sanayi

Türkiye’de boyayla ilgili etkinliklerin 135 yılı aşkın bir geçmişi bulunmaktadır. Türkiye boya sektörü, ciro olarak …