Salı , 28 Mayıs 2024

Bankaya Ödenen Komisyon ve Masrafların Bayi/Müşterilere Yansıtılmasında KDV Uygulaması

WRS Sirküleri[1] 560/2024/15
Tarih  : 17.04.2024
Konu  :Bankaya Ödenen Komisyonların Bayi/Müşterilere Yansıtılmasında KDV Uygulaması

Ticari faaliyetlerde, vadeli olarak yapılan satışlara ilişkin sanal postan yapılan işlemler sebebiyle bankaların talep ettiği komisyon, katkı payı, masraf vb. giderler bayi veya müşterilere yansıtılmasına ilişkin düzenlenen;

yansıtma faturalarında KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı

hususu bu sirkülerimizin konusunu teşkil etmektedir.

Kredi kartı ile yapılan satışlarda vade farkı ve banka komisyonları dâhil malın toplam satış bedeli üzerinden KDV hesaplanarak beyan edilmesi gerekir.

Diğer taraftan;

3065 sayılı KDV Kanunu bu tür işlemlere ait banka masraflarının yansıtılması işlemlerini vergilendirme bakımından kavramış olmakla beraber istisna kapsamında hükme bağlamıştır.

Buna göre;

Bankaların satıcılardan almış oldukları hizmet bedelleri, komisyonlar, faiz gibi gelirler BSMV’ye tabi bulunmaktadır.

Dolayısıyla yapılan satışlara ilişkin işlemler sebebiyle bankaların talep ettiği ve satıcı tarafından ödenen BSMV’ye tabi komisyon, katkı payı, masraf vb. giderlerin bayi/müşterilere herhangi bir bedel eklenmeksizin “aynen yansıtılması” işlemi KDV’ye tabi tutulmaması ve yansıtma faturasında gösterilmemesi gerekir.

Saygılarımızla
WRS imperium

 

[1] Sirküleri ile verilen bilgiler genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesinde İstisna Tanınan Ülkelerin Güncel Listesi

WRS Sirküleri[1] 559/2024/14 Tarih  : 05.04.2024 Konu  : İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesinde İstisna Tanınan Ülkeler I.TAM …