Salı , 28 Mayıs 2024

Etiket Arşivleri: vergi iadesi

YMM KDV İadesi Tasdik Raporuna Dayalı İadeler ve WRS İmperium

I.GENEL OLARAK 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 12.maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan “Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uygulamasına ilişkin genel tebliğlerle, YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile …

Devamını oku "

Vergi İade Alacaklarının Mahsubu Rehberi

    VERGİ İADE ALACAKLARININ MAHSUBU REHBERİ www.wrsimperium.com, 2024 Bu Rehber, yayımı tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Güncel mevzuat bilgilerine www.wrsimperium.com adresinden; ayrıntılı danışmalık bilgilerine ise profesyonel Yeminli Mali Müşavir ekibimize başvurarak ulaşabilirsiniz.   I.GİRİŞ Bu Rehber; 1) Tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya …

Devamını oku "

İş Ortaklığı Ortağı Mahsuben İade İsteyebilir mi?

WRS Sirküleri[1] 374/2018/14 Tarih  : 18.05.2018 Konu  : İş Ortaklığı Ortağının Mahsuben İade İstemesi Kurumlar vergisi mükellefi olan iş ortaklığından kesilen stp GV’nin kurumlar vergisi beyannamesinde mahsubu sonunda kalan iade alacağının; 1) Öncelikle ortaklığın muaccel hale gelmiş başka vergi borçlarına mahsup edilmesi esastır. 2) Ortaklığa ait bir borcun olmaması veya …

Devamını oku "

KDV’de Yapılan Değişiklikler

WRS Sirküleri[1] 367/2018/07 Tarih  : 27.02.2018 Konu  : KDV’de Yapılan Değişiklikler   TBMM’ye sevk edilen yasa tasarısıyla KDV uygulamasında önemli değişiklikler bulunuyor: İşletmede Yük Olarak Kalan KDV İade Edilecek Tasarının yasalaşması halinde; ödendiği halde indirilemeyen ve sonraki döneme “devreden KDV” tutarları 12 veya 3 aylık dönemler itibariyle iade edilecek. Birikmiş …

Devamını oku "

Şanlıurfa İhracatının Artırılması Çalıştayına İştirak

25Mayıs 2017 tarihinde Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ile Karacadağ Kalkınma Ajansının ortaklaşa düzenlediği “Şanlıurfa İhracatının Artırılması Çalıştayına” Sayın Ahmet GÜZEL konuşmacı olarak iştirak etmiş; bilgi, deneyim ve değerlendirmelerini paylaşmıştır.

Devamını oku "