Cumartesi , 2 Mart 2024

Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

Tam Tasdik

Tam Tasdik hizmeti, mükelleflerin bir hesap dönemi veya bir takvim yılı içindeki faaliyetinin vergisel denetimini kapsar. WRS imperium tarafından tam tasdik döneminde sürekli ve periyodik denetimlerle mükelleflerin muhasebe işlemleri vergi kanunlarına uyumluluk kapsamında denetlenmektedir. Müşterilerin faaliyetlerinin ve işlemlerinin vergi mevzuatına uygunluğu temin edilerek vergisel riskler minimize edilmektedir. Tam Tasdik kapsamında …

Devamını oku "

Bağımsız Denetim

Bağımsız denetim hizmeti, yasal mevzuat kapsamında bağımsız denetime tabi şirketlerin ve kurumların denetimini kapsar. İlgili resmi kurumlardan verilen bağımsız denetim yetki belgeleri ile şirketlerin finansal bilgilerinin, denetim tekniklerinin uygulanarak düzenleyici kurumlarca belirlenen standartlara uygunluğu ve doğruluğu tespit edilmekte ve raporlanmaktadır. WRS imperium tarafından bağımsız denetim kapsamında şu denetimler yapılmaktadır: 1) …

Devamını oku "

Vergi İadesi

KDV başta olmak üzere vergi iadesinde doğru adrestesiniz. İlgili mevzuat kapsamındaki KDV ve diğer vergi iade süreci, yasal mevzuatın değişkenliği ve tabiatı gereği her vergi dairesinin bakış açısının farklılığından dolayı iyi takip edilmesi gerekmektedir. Vergi İade Raporunun hazırlanmasından önce ve sonraki sürecin bilgili ve deneyimli uzman ekip ile takip edilmesi …

Devamını oku "

Ulusal ve Uluslararası Şirket Kuruluşu, Birleşme, Bölünme, Devir İşlemleri Danışmanlığı

Yerli ve yabancı tüm gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de faaliyet göstermek amacıyla kurmak istediği şirketler için bilgi ve tecrübelerimiz ışığında danışmanlık hizmeti verilmektedir. Şirketlerin hangi yöntemi seçmelerinin daha avantajlı olacağı, devir veya bölünmeye konu bilanço veya varlıkların tespiti ve hazırlanması, ilgili değerleme ve değerlendirmelerin yapılması, tescil işlemleri, devir veya bölünme …

Devamını oku "

Kurumsal ve Finansal Danışmanlık

Küresel dünya ekonomisinde öngörülebilir doğru tahminlerde bulunmak, doğru yatırımlar yapmak; doğru ve zamanında bir finansman sağlamakla mümkün olabilmektedir. Yeni dünya ekonomisinde süreklilik arz edecek şekilde yeterli ve optimum iç veya dış finansman sağlanması, var olmanın temelini teşkil etmektedir. WRS imperium, Şirket alım, satım ve yeniden değerleme işlemlerinde risk faktörlerinin denetimini …

Devamını oku "

Teşvik ve Destek Danışmanlığı

WRS imperium Resmi ve Uluslararası kurum ve kuruluşların yatırımcılara sağladığı teşvik, destek ve fonlar, Serbest Bölgelerde yürütülen faaliyetlere yönelik teşvikler, Teşvik belgeli yatırımlara sağlanan destekler, Ar-Ge teşvikleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ne sağlanan destekler, Kalkınma Ajansları destekleri, KOBİ destekleri ve Diğer tüm teşvik ve destek unsurları ve diğer ilgili teşvik/destek konularını yakından …

Devamını oku "

Vergi Uyuşmazlıkları

Vergi mevzuatı, karmaşık, sürekli değişkenlik ve yoruma açık yapısından dolayı uygulamalarında da ihtilaflara yol açmaktadır. Vergi ihtilafları süreç olarak İdari başvurular yoluyla veya Yargısal yollarla Çözülmekte ve sonuçlanmaktadır. Bu ihtilafların çözümü ise ancak vergi mevzuatına vukufiyetle beraber tecrübe, yorumlama gücü ve vergi kanunlarını çok iyi bilmek ile olabilmektedir. WRS imperium, …

Devamını oku "

Mali Hukuk Danışmanlığı

WRS imperium, literatürde edindiği bilgi ve tecrübesiyle yanınızda. Rekabet Hukuku, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, Yabancı Sermaye gibi özellikli konular başta olmak üzere ticari ve sınai faaliyette bulunurken karşılaşılan mali, ticari ve sınai konularda danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Devamını oku "

Uluslararası Vergi Hizmetleri Danışmanlığı

WRS imperium, Türkiye’de faaliyet gösteren yerli ve yabancı mükelleflere Uluslararası Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları ve İkili Anlaşmalar kapsamında optimum seviyede danışmanlık hizmeti vermektedir. Hem yabancı şirketlerin Türkiye’de hem de yerli şirketlerin yabancı ülkelerde faaliyet gösterirken yerine getirmeleri gereken yükümlülükler ve sağlanan avantajlar yatırımcılar için hayati önem arz etmektedir. WRS imperium, …

Devamını oku "

Danışmanlık

WRS imperium çok yönlü araştırma ve değerlendirme süzgecinden geçmiş ve WRS imperium bünyesindeki Yeminli Mali Müşavir, Bağımsız Denetçi ve Avukatların onayından geçmiş çözüm önerileri ile hizmet sunmaktadır. WRS imperium, ortaya çıkan sorunların çözümü ile beraber gelecekte karşılaşılabilecek problem ve risklerin ortadan kaldırılması perspektifiyle çözüm göstermekte ve geliştirmektedir. WRS imperium olarak; …

Devamını oku "