Salı , 28 Mayıs 2024

Uluslararası Vergi Hizmetleri Danışmanlığı

WRS imperium, Türkiye’de faaliyet gösteren yerli ve yabancı mükelleflere Uluslararası Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları ve İkili Anlaşmalar kapsamında optimum seviyede danışmanlık hizmeti vermektedir.

Hem yabancı şirketlerin Türkiye’de hem de yerli şirketlerin yabancı ülkelerde faaliyet gösterirken yerine getirmeleri gereken yükümlülükler ve sağlanan avantajlar yatırımcılar için hayati önem arz etmektedir.

WRS imperium, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları, İkili ve Çok Taraflı Anlaşmalar ile ilgili ülke mevzuatı kapsamında sahip olduğu deneyim ve bilgi ile kapsamlı ve detaylı cevap vermektedir.

Yerli ve yabancı müşterilerimizin taleplerine yazılı görüş ve gerekli döküman temin etmenin yanı sıra talepleri doğrultusunda toplantılara iştirak ederek doğru ve çok yönlü üstün çözüm önerileri sunulmaktadır.

Kontrol

Ulusal ve Uluslararası Şirket Kuruluşu, Birleşme, Bölünme, Devir İşlemleri Danışmanlığı

Yerli ve yabancı tüm gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de faaliyet göstermek amacıyla kurmak istediği şirketler …