Cumartesi , 2 Mart 2024

Döviz Satışlarında Vergi Oranı Artırıldı

WRS Sirküleri[1] 444/2020/14
Tarih  : 27.05.2020
Konu  : Döviz Satışlarında Vergi Oranı Artırıldı

24 Mayıs 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kambiyo satışlarında % 1 Gider Vergisi alınması kararlaştırılmıştır.

Söz konusu oran daha önce yüzde 0,2 olarak uygulanmaktaydı.

Vergi Alınmayacak İşlemler Nelerdir?

Aşağıdaki işlemler için vergi oranı sıfır olarak belirlendiğinden herhangi bir vergi ödenmesi olmayacaktır.

1) Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,

2) Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yapılan kambiyo satışları,

3) Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,

4) Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,

5) İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları.

 

Saygılarımızla
WRS imperium

[1] Sirküleri ile verilen bilgiler genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

Örneklerle Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilerek Ödenen KDV’nin İndirimi

WRS Sirküleri[1] 554/2024/09 Tarih  : 17.02.2024 Konu  : Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilerek Ödenen KDV’nin İndirimi 28/12/2023 tarihli …