Pazar , 23 Haziran 2024

Referanslar

Referanslar

Savunma Sanayi

Savunma Sanayi Türk Savunma Sanayisi, Türkiye’nin askeri ihtiyaçlarını karşılamak ve savunma yeteneklerini geliştirmek amacıyla ülkenin kendi sınırları içinde üretim, tasarım ve Ar-Ge faaliyetlerini yürüten sektördür. Savunma sanayi askeri araçlar, silah sistemleri, iletişim teknolojileri, siber güvenlik ve diğer savunma alanlarındaki ürün ve hizmetleri kapsar. Türk Savunma Sanayisi’nin büyümesi, yerli üretimi teşvik etme …

Devamını oku "

Plastik Sanayi

Plastik sektörü kauçuk ürünleri imalatı sanayisiyle beraber imalat sanayi toplam istihdamındaki payı açısından 23 sektör arasında sekizinci sırada bulunmaktadır. Genel itibariyle ara malı üreten bir sektör olan plastik sektörü inşaat, tarım, dayanıklı tüketim malları, otomotiv ve elektronik gibi imalat sanayi sektörleri yanında ambalaj malzemeleri gibi ürünlerle hizmet sektörüne de tedarikçi …

Devamını oku "

İlaç Sanayi

İlaç sektörü, üretim hacmi ve ticaret kapasitesiyle ekonominin en kritik sektörlerinden biridir. Ayrıca, faaliyetiyle ve ürettikleriyle insan yaşamını ve sağlığını doğrudan etkileyen bir sektör olması, bu sektörün önemini bir kat daha arttırmaktadır. Dış ticaret açığı veren ilaç sanayiinin Türkiye ihracatındaki payı, 2019 verilerine göre yüzde 0,8 düzeyindedir. Vergi İadesi İlaç …

Devamını oku "

Gübre Sanayi

Kimyevi gübre tüketimi Türk tarımının vazgeçilmez katkı maddeleri arasında yer almaktadır. 2018 verilerine göre gübre hammaddesi ve mamul madde olarak 1 milyar 215 milyon dolar ithalat; 251 milyon dolar ihracat gerçekleşmiştir. Ülke ekonomisine doğrudan etkisi olduğu gibi tarımsal ürünlerin rekoltesini artırmak bakımından dolaylı olarak da katma değer özelliği bulunmaktadır. Vergi …

Devamını oku "

Boya Sanayi

Türkiye’de boyayla ilgili etkinliklerin 135 yılı aşkın bir geçmişi bulunmaktadır. Türkiye boya sektörü, ciro olarak Avrupa sıralamasında ilk 5’in içinde yer almaktadır. Türkiye üretiminde 20’nin üzerinde büyük ölçekli üretici bulunması bakımından dünyada ilk sıralarda bulunmaktadır. Vergi İadesi Boya ürünleri yurtiçi teslimlerinde esas itibariyle yüzde 20 KDV oranına tabidir. Boya sektörünün …

Devamını oku "

İnşaat Yapım İşi

Ülkemizde hem pay hem payda niteliği taşıyan inşaat sektörü, Türkiye ekonomisinin lokomotif faaliyet alanıdır. İstihdama olan katkısı başta olmak üzere orman sanayisi, plastik ve demir-demir doğramaya kadar birçok sektörü harekete geçirmektedir. Milli ekonomiye katkısı ortalama yüzde 8-9 seviyesinde olmakla beraber dolaylı katma değer sağlamasıyla aslında bu oranın çok üzerinde bir …

Devamını oku "

Gayrimenkul İnşaatı

Ülkemizde hem pay hem payda niteliği taşıyan inşaat sektörü, Türkiye ekonomisinin lokomotifi mahiyetindedir. İstihdama olan katkısı başta olmak üzere orman sanayisi, plastik ve demir doğramaya kadar birçok sektörü harekete geçirmektedir. Milli ekonomiye katkısı ortalama yüzde 8-9 seviyesinde olmakla beraber dolaylı katma değer sağlamasıyla aslında bu oranın çok üzerinde bir paya …

Devamını oku "

Hazır Giyim Sanayi

Hazır giyim dokuma sektörüyle beraber en yüksek dış ticaret fazlası vermektedir. Türkiye Dokuma sanayisinde olduğu hazır giyimde de dünyada önde gelir. 2018 yılı verilerine göre %3,2 pay ile dünyanın 7’inci büyük hazır giyim ihracatçısı konumundadır. Türkiye ihracatındaki payı yıldan yıla değişmekle beraber ortalama yüzde 9-10 seviyesindedir. İhracat yaptığı ülkeler arasında …

Devamını oku "

Dokuma Sanayi

Dokuma sanayisinde Türkiye, dünyada da sayılı ülkeler arasında gelmektedir. Örneğin kumaş ihracatında dünyada ilk 6 ülke içinde yer almaktadır. Dokuma sanayisinde üretilen elyaf, iplik ve kumaş esas itibariyle ara girdi niteliğinde ürünlerdir. Tekstil elyafının hazırlanması, bükülmesi, apreleme, boyaması vb. bitim işlemleri de bu sektör kapsamında değerlendirilmelidir. Hazır giyimle beraber en …

Devamını oku "

Gıda (Besin) Sanayi

Gıda sanayi, Türkiye ekonomisinde oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Sektör aynı zamanda ulaşım, perakendecilik, gıda marketçiliği gibi sektörlerin gelişmesine de katkıda bulunmaktadır. Topraktan alınan tarımsal ürünleri (hammaddeyi) işlemek ve yüksek kalitede sağlıklı ürüne dönüştürmek de bu sektörün fonksiyonudur. Tarım ve gıda sanayileri sosyoekonomik açıdan Ülke ekonomisi için büyük önem taşımaktadırlar. …

Devamını oku "