Cumartesi , 2 Mart 2024

Hazır Giyim Sanayi

Hazır giyim dokuma sektörüyle beraber en yüksek dış ticaret fazlası vermektedir.

Türkiye Dokuma sanayisinde olduğu hazır giyimde de dünyada önde gelir. 2018 yılı verilerine göre %3,2 pay ile dünyanın 7’inci büyük hazır giyim ihracatçısı konumundadır. Türkiye ihracatındaki payı yıldan yıla değişmekle beraber ortalama yüzde 9-10 seviyesindedir. İhracat yaptığı ülkeler arasında AB ülkeleri birinci sıradadır.

Vergi İadesi

Hazır giyim ürünleri yurtiçi teslimlerinde esas itibariyle yüzde 8 KDV oranına tabidir. Yukarıda da ifade edildiği üzere hazır giyim ihracatı ülkemiz ihracatında önemli bir paya sahiptir.

Bu bakımdan yurtiçi teslimleri itibariyle indirimli oran; ihracat sebebiyle istisna kaynaklı KDV iadesi mümkündür ve yapılmaktadır.

WRS imperium olarak size yardımcı olabiliriz

WRS imperium, sunduğu network avantajları vergi, kurumsal finans danışmanları ve denetim uzmanlarıyla tüm yerli ve yabancı mükelleflere hizmet vermektedir.

Pro-aktif denetim başta olmak üzere vergisel denetim, maliyet yönetimi, süreç yönetimi, finans yönetimi konularında danışmanlık ve denetim hizmetleri vermek üzere yanınızdayız.

WRS imperium olarak aşağıdaki hususlarda hazır giyim sektörüne hizmet veriyoruz:

 • KDV İadesi,
 • Bağımsız Dış Denetim,
 • Tam Tasdik (Vergi Denetimi, Vergi Danışmanlığı),
 • Vergi Uyuşmazlıkları,
 • İç Denetim,
 • Süreç analizleri (Performans analizi, Malaliyet Analizi),
 • Finansal Müşavirlik ve Danışmanlık,
 • Şirket Değerlemesi,
 • Şirket Birleşme, Bölünme ve Devirleri,
 • Durum Tespiti (Due Dilligence),
 • Kurumsal Yönetim ve Danışmanlık,
 • Uluslararası Vergi Hizmetleri Danışmanlığı,
 • Teşvik ve Destek Danışmanlığı,
 • Mali Hukuk Danışmanlığı,
 • Yerli ve Yabancı Şirket Kuruluşu

Kontrol

Boya Sanayi

Türkiye’de boyayla ilgili etkinliklerin 135 yılı aşkın bir geçmişi bulunmaktadır. Türkiye boya sektörü, ciro olarak …