Pazartesi , 15 Temmuz 2024

Güncel Yazılarımız

Konkordato Sürecinde Alacaklar ve Nitelikleri

Ahmet GÜZEL WRS imperium, YMM/Bağımsız Denetçi I.GİRİŞ Öncesinde iflas ertelemesi olarak “İcra-İflas Hukukunda” uygulanan konkordato, pratikte borçları yahut alacaklıları açısından belli bir süre ödeme ertelemesi imkânı sağlayan bir müessese mahiyetini taşımaktadır. Ancak bazı alacaklar için öteleme veya erteleme olanağı bulunmamaktadır. Bu makalemizde konkordato ilan eden işletmelerde alacak türleri irdelenmeye çalışılırken …

Devamını oku "

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasında Faiz, Kur Farkları ve Finansman Giderleri

WRS Sirküleri[1] 565/2024/20 Tarih  : 27.06.2024 Konu  : İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasında Faiz, Kur Farkları ve Finansman Giderleri Adana Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen özelge kapsamında özelge başvurusunda bulunan mükellefin; A) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınan “… numaralı teşvik belgesi” kapsamında … tarihinden itibaren yatırım harcamalarına başladığı, B) Teşvik belgesinin verildiği …

Devamını oku "

Gündemdeki Vergi Düzenlemeleri

Ahmet GÜZEL WRS imperium, YMM/Bağımsız Denetçi I.GİRİŞ Açıklanan 2024-2026 Orta Vadeli Program kapsamında bazı vergisel değişiklikler öngörülmüştür. Buna göre; gelir, kurumlar, katma değer vergileri kanunları ile vergi usul kanununun, vergilemede güncelleme yapmak amacıyla bazı düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanmıştır. II.PLANLANAN VERGİSEL DEĞİŞİKLİKLER II.1.Asgari Kurumlar Vergisi Düzenlemesi Mevcut mevzuat hükümlerine göre kurumlar …

Devamını oku "

Tüm Yönleriyle Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Uygulaması

Ahmet GÜZEL WRS imperium, YMM/Bağımsız Denetçi I.GİRİŞ Uzlaşma, mükelleflerin ikmalen, re’sen ve idarece tarh edilecek/edilen vergiler ve bunlara ilişkin kesilecek/kesilen vergi ziyaı cezaları konusunda yargı yoluna başvurmadan, vergi idaresi ile anlaşmak için başvurabilecekleri idari bir çözüm yöntemidir. Uzlaşma, tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşma olarak ikiye ayrılır. Mükellefler tarhiyat öncesi …

Devamını oku "

Menkul Kıymetlerde Muhasebe, Değerleme, Vergi Uygulaması

Ahmet GÜZEL WRS imperium, YMM/Bağımsız Denetçi I.GİRİŞ Muhasebede menkul kıymetler grubu, işletmelerin sahip olduğu menkul varlıkları ifade etmektedir. Mükellefler bu hesap grubunda geçici süreli alınan varlıkları takip etmekte ve kayda bağlamaktadır. Vergi kanunlarında menkul kıymetlere ilişkin düzenlemeler yapılmış olmakla beraber tanımı yapılmamıştır. Menkul kıymetin tanımı 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda …

Devamını oku "