Pazar , 23 Haziran 2024

Yeni Ticaret Kanununda Şirketlere Ait Yenilikler

WRS Sirküler[1] 16/2012/16
Tarih  : 11.02.2012
Konu  : Yeni Ticaret Kanununda Şirketlere Ait Yenilikler

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile şirketler hukuku kapsamında birçok yenilik getirilmiştir.

Bu yeniliklerden başlıcaları şu şekildedir:

 • İşletmelerin muhasebe düzeni, 1/1/2013 tarihinden itibaren Türkiye muhasebe standartlarına dolayısıyla uluslararası muhasebe standartlarına göre tutulacaktır.
 • Yeni TTK’da kurumsal yönetim dört taşıyıcı kolon üzerine oturmaktadır: Şeffaflık, adillik, hesap verilebilirlik ve sorumluluk.
 • AŞ’lerde Tedrici Kuruluşun Kaldırılması.
 • Ultra Vires İlkesinin (ana sözleşmedeki faaliyet konusu dışında ticaret yapamama ilkesinin) Terk Edilmesi.
 • Tek Kişilik Anonim Şirket ve Ltd Şti kurulabilmesi.
 • AŞ’lerde Kayıtlı Sermaye Sisteminin getirilmesi.
 • AŞ’lerde Tüzel kişi ortaklara yönetim kurulu üyesi olma imkanı getirilmiştir.
 • AŞ’lerde Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunluluğu kaldırılmış olması.
 • AŞ’lerde Yönetim Kurulu üyelerinin en az dörtte biri yüksek öğrenim mezunu olmak zorunda.
 • AŞ’lerde Tek kişilik yönetimde yöneticinin yüksek öğrenim görmüş olması zorunlu değildir.
 • AŞ’lerde Yönetim yetkisi, tek başına yönetim kurulunda yer almayan bir kimseye devredilebilecek.
 • AŞ’lerde Yönetim Kurulu toplantıları elektronik ortamda yapılabilecek.
 • AŞ’lerde Yeni TTK ile “denetçilik (murakıplık) organı” zorunlu olmaktan çıkarılmış, bağımsız denetim olayı getirilmiştir. Denetçinin denetiminden geçmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş sayılacak.
 • Tek kişilik limited şirket kurulması sağlanmıştır.
 • Limited şirketler de Türkiye Muhasebe Standartları kapsamında uluslararası muhasebe standartlarına tabi kılınmıştır.
 • Yeni TTK ile birlikte, anonim şirketlerde olduğu gibi Ltd Şti’lerde de bağımsız denetim prensibi getirilmiştir.

Saygılarımızla
WRS imperium

[1] Sirküleri ile verilen bilgiler genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları Değişti

WRS Sirküleri[1] 561/2024/16 Tarih  : 17.04.2024 Konu  :Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları   06.04.2024 tarih …