Salı , 28 Mayıs 2024

Çocuk Esirgeme Kurumu Hem İyilik Yap Hem Vergi Ödeme

WRS Sirküleri[1]20/2012/20
Tarih  : 14.02.2012
Konu  : Bağışların Vergiden İndirimi

 

Hem İyilik Yap-Hem Vergi Ödeme

Kimsesiz çocukların geleceğe hazırlanması konusunda Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu vasıtası ile devletin yapması gerekenler ile bu kurumun parasal imkânları ve bütçeden ayrılan payın yetersizliği bilinen bir gerçek.

Biz tablonun diğer tarafına bakalım istedik. Acaba kişi veya kurumlar olarak, kimsesiz çocukların daha iyi bir geleceğe hazırlanması konusunda maddi açıdan üzerimize düşeni yapıyor muyuz?

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’nun 20. maddesine göre, Kuruma ve bağlı kuruluşlarına yapılacak her türlü bağış, yardım ve vasiyetler vergi, resim ve harçlardan muaftır.

Diğer taraftan; Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerince, Kamu Kurum ve kuruluşlarına (Çocuk Esirgeme Kurumu, Kızılay, kamuya yararlı dernekler vb) yapılacak bağışlar duruma göre tamamen veya kısmen yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazancından indirilebilmektedir.

 

Saygılarımızla
WRS imperium

 

[1] Sirküleri ile verilen bilgiler genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

Üniversite Öğrencilerine Burs

2015 yılından bu yana başlattığımız mali durumu iyi olmayan başarılı üniversite öğrencilerine burs uygulamamızı 2019-2020 …