Pazartesi , 15 Temmuz 2024

Güncel Yazılarımız

İş Ortaklığının Sona Ermesi Halinde Devreden KDV Ortaklar Tarafından İndirim Konusu Yapılabilir mi

Ahmet GÜZEL WRS İmperium, YMM, Bağımsız Denetçi I.TANIM İş ortaklığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda tanımlanarak hükme bağlanmıştır. Buna göre KV Kanununda yazılı kurumların kendi aralarında veya şahıs ortaklıkları ya da gerçek kişilerle, belli bir işin birlikte yapılmasını ortaklaşa yüklenmek ve kazancını paylaşmak amacıyla kurdukları ortaklıklardan bu şekilde mükellefiyet tesis …

Devamını oku "

İş Ortaklığında İşin Ortaklardan Birine Devir Edilmesinin Sonuçları ve Vergileme

Ahmet GÜZEL WRS İmperium, YMM, Bağımsız Denetçi I.TANIM İş ortaklığı, 5520 sayılı KV Kanununda yazılı kurumların kendi aralarında veya şahıs ortaklıkları ya da gerçek kişilerle, belli bir işin birlikte yapılmasını ortaklaşa yüklenmek ve kazancını paylaşmak amacıyla kurdukları ortaklıklardan bu şekilde mükellefiyet tesis edilmesini talep edenler iş ortaklığı olarak tanımlanmıştır. Bu …

Devamını oku "

Vade Farklarının Bağımsız Denetim Bakımından Değerlendirilmesi

Ahmet GÜZEL WRS İmperium, YMM, Bağımsız Denetçi I.TANIM Bilinen genel tanımıyla vade farkı; ticari işlemlerde alıcının belirlenen vadede ödeme yap(a)maması durumunda satıcı tarafından talep edilen ek bedel/maliyet olarak açıklanabilir. Ticari ve sınai faaliyetlerde vadeye tekabül eden süreler risk değerlendirmesi kapsamında fiyatlandırılabilmekte ayrı veya satışa ilişkin fatura ile beraber faturalandırılmaktadır. Bu yazımızda …

Devamını oku "

Vade Farkı Faturalarının Vergi Mevzuatındaki Yeri

Ahmet GÜZEL WRS İmperium, YMM, Bağımsız Denetçi I.GİRİŞ Ticari ve sınai faaliyetlerde vadeye tekabül eden süreler risk değerlendirmesi kapsamında fiyatlandırılabilmekte ayrı veya satışa ilişkin fatura ile beraber faturalandırmaktadır. Bilinen tanımıyla vade farkı; ticari işlemlerde alıcının belirlenen vadede ödeme yap(a)maması durumunda satıcı tarafından talep edilen ek bedeli/maliyeti ifade eder. Bu yazımızda vade …

Devamını oku "

Örneklerle Kira Gelirinin Beyan Edilmesi

Mücahit ERKUŞ WRS imperium, YMM, Bağımsız Denetçi I.GİRİŞ 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunuyla gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisi bakımından kavranmış ve gelir vergisine tabi gelir unsurlarının; a) Ticari kazanç, b) Zirai kazanç, c) Serbest meslek kazancı, d) Ücret, e) Menkul sermaye iradı (MSİ), f) Gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ) ve g) …

Devamını oku "