Pazartesi , 15 Temmuz 2024

Yeni Kadın İşçi Alımına Destek Verilecek

WRS Sirküleri[1] 557/2024/12
Tarih  : 01.03.2024

Konu  : Yeni Kadın İşçiye Destek

İŞKUR istihdamın korunmasına ve artırılmasını desteklemeye yönelik yeni bir program daha başlatmıştır.

Destek Uygulamasından Yararlanacak İşletmeler

“Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi” uygulamasından yararlanabilmek için;

  1. İmalat sektöründe faaliyet göstermek,
  2. Adana, Adıyaman, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağillerinde kurulu bulunmak,
  3. İşyerlerinde alınacak kadın işçinin 18-35 yaş aralığında olması,

Gerekir.

Destek Süresi ve Destek Tutarı

Kadın işçiyi işe alan işveren, 3 aylık süre zarfında her bir ay için 25.000 TL’ye kadar ücret, sigorta primi ve vergi maliyeti Avrupa Birliği fonu ile finanse edilen kaynaktan karşılanacaktır.

Programdan Yararlanılabilmesi İçin İşverenlerde Bulunması Gereken Şartlar

  1. İşyerinin imalat sektöründe faaliyet göstermesi,
  2. İşyerinin kadın işçinin işe alındığı tarihten önceki son altı ay sigortalı sayısının ortalamasının 2 veya üzerinde olması,

Bununla beraber; destekten yararlanılan aydaki sigortalı sayısının en az 2 olması, ayrıca programın başladığı aydan önceki aydaki sigortalı sayısının %10’unundan az olmaması,

  1. İşverenin İŞKUR’a kayıtlı olması,
  2. İŞKUR tarafından düzenlenmiş kurs ve programlardan yararlanmama yönünde yaptırım uygulanmaması,
  3. Destekten yararlanılan kadın işçiyi destek süresinin en az iki katı (6 ay) kadar süreyle işverenin istihdam etmeyi taahhüt etmesi,
  4. SGK’ya ve Maliyeye ödeme vadesi geçmiş borcun bulunmaması veya taksitlendirilmiş yahut yapılandırılmış olması,
  5. Başvuru tarihinden önceki son bir yıl içerisinde mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığının tespit edilmemiş olması

Şartlarının bulunması gerekmektedir.

İşverenler proje kapsamında; sigortalı sayısının %10’u kadar kadın işçi desteğinden yararlanabilecektir.

 

Saygılarımızla
WRS imperium

 

[1] Sirküleri ile verilen bilgiler genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

2023 Vergi Gelirleri, 2024 Bütçesinde Vergi Gelirleri ve Vergi Gelirlerinin Payı

WRS Sirküleri[1] 562/2024/17 Tarih  : 06.05.2024 Konu  : 2023 Vergi Gelirleri, 2024 Bütçesinde Vergi Gelirleri …