Cumartesi , 2 Mart 2024

WRS Makaleler

İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi (İTUS)

Ahmet GÜZEL WRS İmperium, YMM, Bağımsız Denetçi I.GİRİŞ Günümüz konjoktöründe başta faiz oranlarının yüksek olması sebebiyle işletmeler bakımından finans kaynaklarının temini maliyetli olabilmektedir. Bu bağlamda indirimli teminat uygulamasıyla vergi iadelerinin alınması mükellefler açısından finans maliyeti bakımından önemli avantajlar sağlayabilmektedir. Bu yazımızda İTUS uygulamasına ilişkin esaslar irdelenmiştir. II.İTUS UYGULAMA ESASLARI II.1.İTUS …

Devamını oku "

İhale Sözleşmelerinde Damga Vergisine İade İmkanı

Ahmet GÜZEL WRS İmperium, YMM/Bağımsız Denetçi I.GİRİŞ 7491 sayılı Kanun ile daha önce ihale kararına istinaden yapılan sözleşmelerin kapsamı “ihale kararı ve ihaleye ilişkin olarak ihale makamı ile düzenlenen sözleşmenin” şeklinde yapılan değişiklik düzenlemesiyle yeni bir uygulama getirildi. Aynı kanun ile bazı durumlar için bu tür sözleşmeler ilişkin olarak damga …

Devamını oku "

Örneklerle Enflasyon Muhasebesi Uygulama Esasları

Ahmet GÜZEL WRS İmperium, YMM/Bağımsız Denetçi I.GİRİŞ Mali tabloların uzun yıllar süren yüksek enflasyonun etkisinden arın­dırılması ve böylece vergileme üzerindeki enflasyondan kaynaklanan olumsuzlukların gideril­mesini sağlamaya yönelik olarak 5024 sayılı Kanunuyla 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 ve geçici 25.maddenin eklenmesiyle enflasyon düzeltmesi müessesesi 30.12.2003 tarihinden itibaren Türk Vergi Sistemimizde …

Devamını oku "

Beş Milyon Üzeri Kredilere Bağımsız Denetim Şartı Getirildi

Mücahit ERKUŞ WRS imperium, YMM/Bağımsız Denetçi I.GİRİŞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tarafından yayınlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik ile kredi kullanımlarına ilişkin yeni düzenlemeler benimsenmiştir. Bu makalede kredi kullanımlarında istenen belgelere ilişkin esaslar değerlendirilmiştir. II.HESAP DURUM BELGESİ Bankalarca beş milyon (5.000.000,00) Türk Lirası üzerinde verilecek nakdi ve gayri …

Devamını oku "

Değer Artış Kazancının Vergilendirilmesinde İktisap Tarihi Ve Önemi

Ahmet GÜZEL WRS İmperium, YMM/Bağımsız Denetçi I.GİRİŞ Değer artış kazancı, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda düzenlenerek kavranmıştır. Bu düzenlemeyle bireysel diğer kazançların vergi dışında kalmasının önüne geçilmeye çalışılmıştır. Bu makalemizde değer artış kazançları bakımında gayrimenkullerde iktisap tarihi irdelenerek değerlendirilmiştir. II.YASAL MEVZUAT Değer artış kazançları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun “Diğer …

Devamını oku "

YTAK Nedir? YTAK Şartları Nelerdir?

Ahmet GÜZEL WRS imperium, YMM/Bağımsız Denetçi Yatırım Taahhütlü Avans Kredi uygulaması, esas olarak Türkiye yatırım, üretim, istihdam ve ihracat hedefli ekonomik program kapsamında çeşitli sektörlerin gelişimini desteklerle hızlandırmayı amaçlamaktadır. YTAK programıyla yüksek teknolojili ürünlerin üretilerek yurt dışına katma değerli satışı öngörülüyor. YTAK Programı, 20 Aralık’tan itibaren çeşitli alanlarda iş yapan …

Devamını oku "

Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Mevzuatına Göre Şirketlerde Bölünme Esasları ve Uygulaması

Ahmet GÜZEL WRS imperium, YMM/Bağımsız Denetçi I.GİRİŞ Bölünme müessesesi, Türk hukukunda ilk defa vergi kanunlarında düzenlenmiştir. 2011 yılında yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu ile şirketlerde bölünme sistemi düzenlenmiş oldu. Bu yazımızda Ticaret hukuku boyutuyla bölünme esasları değerlendirilirken vergi mevzuatı bakımından da konu ele alınmıştır. II.TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE BÖLÜNME MÜESSESESİ …

Devamını oku "

Anonim Şirket Genel Kurullarında Bakanlık Temsilcisi Bulundurmaya İlişkin Esaslar

Ahmet GÜZEL WRS imperium, YMM, Bağımsız Denetçi I.GİRİŞ Genel kurul toplantısı, şirket organlarının seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemlerini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakereler yapmak ve karar almak …

Devamını oku "

Gümrük Değeri Üzerinden Hesaplanan KDV’nin İndirimine Son Verildi

Ahmet GÜZEL WRS imperium, YMM/Bağımsız Denetçi I.GİRİŞ Emtianın yurtdışından ithal edilmesi durumunda yurtiçinde yapılan mal alımından farklı olarak gümrük mevzuatının da gereği ayrıca bazı gider unsurlarının doğması kaçınılmaz hale gelmektedir. Anılan farklı maliyet unsurları genellikle yurtiçi alımları durumunda katlanılan unsurlara ek olarak ortaya çıkmaktadır. Bu uygulamaların temel maksadı ithalatta gözetim …

Devamını oku "

İmalatçı İhracatçılarda KDV İadesinin Hesaplanmasında Alınan Malın Bedeli Sorunu

Ahmet GÜZEL WRS imperium, YMM/Bağımsız Denetçi I.GİRİŞ Hazine ve Maliye Bakanlığı 1 Mayıs 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilen ihracatlar için yapılan ihracatın yüzde 10’nu KDV iadesi kapsamında mükelleflere iade etme imkânı getirmişti. Bu yazımızda bu tür işlemlerde KDV iadesinin hesaplanmasında alınan malların iadeden düşülmesi hususu irdelenmiştir. II.KAPSAM Yapılan düzenlemeye göre sektör …

Devamını oku "