Pazar , 23 Haziran 2024

Tam Tasdik Hizmetleri

Tam Tasdik hizmeti, mükelleflerin bir hesap dönemi veya bir takvim yılı içindeki faaliyetinin vergisel denetimini kapsar.

WRS imperium tarafından tam tasdik döneminde sürekli ve periyodik denetimlerle mükelleflerin muhasebe işlemleri vergi kanunlarına uyumluluk kapsamında denetlenmektedir. Müşterilerin faaliyetlerinin ve işlemlerinin vergi mevzuatına uygunluğu temin edilerek vergisel riskler minimize edilmektedir.

Tam Tasdik kapsamında mükelleflerimizin nezdinde yapılan sürekli ve koordineli denetimlerle mal/hizmet alımları detaylı ve itinalı bir karşıt incelemeye tabi tutularak hem tam tasdik döneminde hem de sonraki yıllarda karşılaşılabilecek vergisel ve ticari risklerin önüne geçilmektedir.

Tam tasdikin ilgili denetim dönemi sonunda;

  • Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi yıllık beyannamelerine

ilişkin olarak “Tam Tasdik Raporu” düzenlenmekte ve ilgili vergi dairesine sunulmaktadır.

Kontrol

Kurumsal ve Finansal Danışmanlık

Küresel dünya ekonomisinde öngörülebilir doğru tahminlerde bulunmak, doğru yatırımlar yapmak; doğru ve zamanında bir finansman …