Cumartesi , 2 Mart 2024

Sirküler

Yeni Kadın İşçi Alımına Destek Verilecek

WRS Sirküleri[1] 557/2024/12 Tarih  : 01.03.2024 Konu  : Yeni Kadın İşçiye Destek İŞKUR istihdamın korunmasına ve artırılmasını desteklemeye yönelik yeni bir program daha başlatmıştır. Destek Uygulamasından Yararlanacak İşletmeler “Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi” uygulamasından yararlanabilmek için; İmalat sektöründe faaliyet göstermek, Adana, Adıyaman, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, …

Devamını oku "

İnşaat Demiri İzleme Sistemine Stok Beyan Edilecek

WRS Sirküleri[1] 556/2024/11 Tarih  : 01.03.2024 Konu  : İnşaat Demiri İzleme Sistemine Stok Beyanı İnşaat Demiri İzleme Sistemi’ne (İDİS) kaydolan tüm Satıcı işletmeler İDİS sisteminin yürürlüğe girdiği 01/01/2024 tarihinden önce stoklarında bulunan ürünlerin satışına 30/04/2024 tarihine kadar İDİS güvenlik etiket/işareti olmaksızın devam edebilmelerine karar verilmişti. Buna göre; satıcı işletmelerin söz konusu …

Devamını oku "

Bazı Tahsilat ve Ödemeler İçin Dövizle Yapma İzni

WRS Sirküleri[1] 555/2024/10 Tarih  : 28.02.2024 Konu  : Tahsilat ve Ödemelerin Dövizle Yapılması   27.02.2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan düzenleme kapsamında dövizle ödeme yasağı kısıtlı da olsa bazı işlemler için esnetildi. Buna göre; a) 19/4/2022tarihinden önce akdedilen menkul satış sözleşmelerinin ifası kapsamında 19/4/2022 tarihi öncesinde dolaşıma girmiş bulunan döviz cinsinden kıymetli evraklar …

Devamını oku "

Örneklerle Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilerek Ödenen KDV’nin İndirimi

WRS Sirküleri[1] 554/2024/09 Tarih  : 17.02.2024 Konu  : Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilerek Ödenen KDV’nin İndirimi 28/12/2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27/12/2023 tarihli ve 7491 sayılı Kanun ile 3065 sayılı Kanunun (29/1) maddesinde değişiklik yapılarak vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından indirim konusu yapılabilmesi için; a) Sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi …

Devamını oku "

Yeniden Değerleme Durumunda Enflasyon Düzeltmesi Nasıl Yapılacak

WRS Sirküleri[1] 553/2024/08 Tarih  : 12.02.2024 Konu  : Yeniden Değerleme Durumunda Enflasyon Düzeltmesi Enflasyon düzeltmesinin 2023 yılı sonu itibariyle yapılması zorunlu bulunmaktadır. Buna göre 2023 yılına ait Kurumlar Vergisinin Nisan ayında beyanında “düzeltme öncesi bilanço” ve “enflasyon düzeltmesi yapılmış bilanço” olmak üzere bilanço verilmesi gerekmektedir. Önceki dönemlerde yeniden değerleme yapan işletmelerin …

Devamını oku "

2024 Asgari Ücret Desteği Tutarı ve Esasları

WRS Sirküleri[1] 552/2024/07 Tarih  : 09.01.2024 Konu  : 2024 Asgari Ücret Desteği Sigorta Primine esas bildirim tutarı Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Ocak 2024-31 Aralık 2024 için asgari ücrette % 49 artış yaptı. Bu artışla asgari ücret günlük 666,75 TL, aylık 20.002,50 TL olarak yeniden belirlendi. Buna göre; Sigorta primine esas …

Devamını oku "

2024 Yılında Binek Otomobil Gider Kısıtlamasında Uygulanacak Tutarlar

WRS Sirküleri[1] 551/2024/06 Tarih  : 27.01.2024 Konu  : Binek Otomobillerde Giderleştirilecek Tutarlar   01.01.2020 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere 07.12.2019 tarih ve 7194 sayılı Kanunla binek otomobillere ilişkin yapılan harcamaların bir kısmının gider gösterilmemesine karar verilmişti. Söz konusu düzenleme kapsamında 2023 yılı için belirlenen üst limitler …

Devamını oku "

2024 YMM Tam Tasdik Limitleri

WRS Sirküleri[1] 548/2024/03 Tarih  : 12.01.2024 Konu  : 2024 YMM Tam Tasdik Limitleri   Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Müşavirlik Kanunu ve 37 Seri Nolu Genel Tebliğinde Yeminli Mali Müşavirler tarafından düzenlenecek tasdik raporları ile ilgili olarak kararlaştırılan limitler durumuna göre son “üç veya iki” takvim yılları itibariyle …

Devamını oku "

KDV Uygulamasında Değişiklikler

WRS Sirküleri[1] 547/2024/02 Tarih  : 11.01.2024 Konu  : KDV Uygulamasında Değişiklikler Yapılan düzenlemeyle KDV uygulamasında bazı değişikliklere gidildi: Sorumluluk Sıfatıyla KDV İndiriminde Ödeme Şartı KDV Kanununda yapılan değişiklikle vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV’nin indirim konusu yapılabilmesi için ödeme şartı getirilmiştir. KDV Tevkifat Kaynaklı İadelerde Ödeme …

Devamını oku "

Sürdürülebilirlik Raporlamaya Tabi Şirketler

WRS Sirküleri[1] 546/2024/01 Tarih  : 11.01.2024 Konu  : Sürdürülebilirlik Raporlamaya Tabi Şirketler   29/12/2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan KGK Kararında belirli işletmelerin 01/01/2024 tarihinden itibaren zorunlu sürdürülebilirlik raporlamasına tabi olacağı açıklanmıştır. İlgili Kararın 3.maddesinde sürdürülebilirlik uygulaması kapsamına giren işletmeler sayılmıştır. Buna göre: 1) Aşağıdaki “Kurul Kararının 3 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Sayılan …

Devamını oku "