Cumartesi , 2 Mart 2024

Vergi Uygulamasında Yapılacak Değişiklikler

WRS Sirküleri[1] 458/2020/28
Tarih  : 24.10.2020
Konu  : Vergi Kanunlarında Değişiklikler

16/10/2020 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan İşsizlik Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi vergi kanunlarında bazı değişiklikler öngörülmektedir.

Yasa teklifine göre öne çıkan bazı değişiklikler şu şekilde sıralanmıştır:

1) MİKRO İHRACATA VERGİ MUAFİYETİ

Gelir Vergisi Kanuna yapılacak ek düzenlemeyle “Ülke ekonomisinin uluslararası rekabetçiliğinin geliştirilmesi, yeni ihracat alanlarının oluşturulması, istihdam imkânlarının artırılması ve bu alanda oluşacak yeni pazarlarda ülkemizin payının artırılması amacıyla” Ticaret Bakanlığı’nca belirlenen tutarı aşmayan mikro ihracat olarak ifade edilen mal ihracından elde edilen kazancın %50’sinin beyannamede bildirilen gelirlerden indirilmesine imkân tanınmaktadır.

2) KENDİ HİSSE PAYINI ALANA VERGİ GELİYOR

Tam mükellef sermaye şirketlerinin kendi hisselerini iktisap etmeleri halinde; iktisap edilen payların iktisap bedeli ile İtibari değeri arasındaki fark tutarın, dağıtılmış kar payı sayılarak, %15 oranında tevkifat uygulanması.

3) MENKUL KIYMET GELİRLERİ

Menkul kıymet gelirlerinde stopaj uygulamasını içeren ve 2006 yılından beri yürürlükte olan GVK’nın geçici 67. maddesinin uygulama süresinin 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatılmaktadır. Aynı zamanda uygulamaya açıklık getirecek düzenleme yapılmaktadır.

4) ESNEK ÇALIŞMAYA VERGİ İSTİSNASI

Kısmi zamanlı çalışmayı kabul eden hizmet erbabına belli şartlar dahilinde gelir vergisi ve damga vergisi istisnası getirilmesi öngörülmektedir.

5) YURTDIŞINDAKİ PARA, ALTIN ve DÖVİZİN GETİRİLMESİ

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının ve yurt içinde bulunan ancak işletmelerin kayıtları arasında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların bildirilmesi halinde vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmamasına ilişkin uygulama yeniden getiriyor. Son tarih 30 Haziran 2021 olarak belirleniyor.

6) KURUMLAR VERGİSİ ORANI DÜŞÜYOR

Kurumlar Vergisi oranı halihazırda %22 olarak uygulanmaktadır. Ancak 2021 yılından itibaren % 20 olarak uygulanacak.

Yapılacak düzenlemeyle kurumlar vergisi oranını % 15’e kadar indirmeye ve tekrar yasadaki orana (% 20) çıkarma konusunda Cumhurbaşkanı’na yetki verilmesi öngörülüyor.

7) DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİNDE UYGULAMA SÜRESİ TEKRAR UZATILIYOR

Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal ürünlerin vergisiz temini amacıyla dahilde işleme izin belgesine sahip mükelleflerin yurt içinden temin edecekleri maddelerde Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11/1 -c maddesinde düzenlenen tecil-terkin uygulaması kapsamında işlem yapılabilmesine 31/12/2025 tarihine kadar devam edilmesi öngörülüyor.

8) BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETE KURUMLAR VERGİSİ % 13 UYGULANABİLECEK

Payları Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumların paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere 5 hesap dönemine ait kurum kazançlarına kurumlar vergisi oranının 2 puan indirimli olarak uygulanmasına imkân tanınıyor.

9) KONAKLAMA VERGİSİNE ERTELEME

01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen konaklama vergisinin yürürlük tarihi 01.01.2022 tarihine ertelenmesi öngörülüyor.

Saygılarımızla
WRS imperium

[1] Sirküler ile verilen bilgiler genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

Örneklerle Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilerek Ödenen KDV’nin İndirimi

WRS Sirküleri[1] 554/2024/09 Tarih  : 17.02.2024 Konu  : Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilerek Ödenen KDV’nin İndirimi 28/12/2023 tarihli …