Cumartesi , 2 Mart 2024

İşçi Transfer Ederken İşveren Dikkatli Olmalı

WRS Sirküleri[1] 316/2017/15
Tarih  : 31.01.2017
Konu  : İşçi Transferinde İşverenin Sorumluluğu

 

Yetişmiş, kalifiye, karakterli ve vefalı eleman her şirketin ihtiyacı.

Ancak bu ihtiyaç karşılanırken dikkatli olunması gerekiyor. Vasıflı eleman bulurken başka işyerindeki çalışanlardan karşılama yoluna gidilebilmektedir.

Bir işverenle sözleşme yapan vasıflı eleman süre bitimini ya da tazminatları düşünmeden daha yüksek maaş teklifiyle başka bir işyerine geçebilmektedir.

Bunun belli kurallar dahilinde yapılması gerekir.

İş Kanunu’na göre;

İşçi, sözleşme süresinin bitmesinden önce yahut bildirim süresine uymaksızın işini bırakıp başka bir işverenin yanında işe girmesi ve sözleşmenin bu suretle feshinden dolayı aşağıdaki unsurların varlığı halinde yeni işveren de işçi ile beraber sorumlu olacaktır.

  • İşçinin bu davranışına, yeni işe girdiği işverenin sebep olması,
  • Yeni işverenin, işçinin bu davranışını bilerek işe alması,
  • Yeni işverenin işçinin bu davranışını öğrendikten sonra da işçiyi çalıştırmaya devam etmesi.

Bu tür nitelikli elemanların hem ücretleri hem tazminatları hem de sözleşmeden kaynaklı cezai şartların rakamları yüksek olmaktadır.

 

Saygılarımızla
WRS imperium

[1] Sirküler ile verilen bilgiler ilgili konunun detaylı açıklaması değildir. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

Örneklerle Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilerek Ödenen KDV’nin İndirimi

WRS Sirküleri[1] 554/2024/09 Tarih  : 17.02.2024 Konu  : Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilerek Ödenen KDV’nin İndirimi 28/12/2023 tarihli …