Pazar , 23 Haziran 2024

Yeni Ticaret Kanununa Göre Tek Ortaklı Anonim Şirket Kurulması

WRS Sirküleri[1] 72/2012/72
Tarih  : 29.06.2012
Konu  : Tek Ortaklı AŞ

 

6335 sayılı değişik Ticaret Kanunun 359.maddesine göre AŞ’ler tek ortaklı olarak kurulabilir.

6335 sayılı Kanununla daha önce yasada düzenlenmiş olan tek ortaklı şirkette ortağın

yerleşme yerinin Türkiye’de olması ve Türk vatandaşı olma

şartı kaldırılmıştır.

Kaldırılan bir diğer husus da ortağın yüksek öğrenim görmüş olma zorunluluğudur.

Yani AŞ’ler tek ortaklı olabilir. Bu ortak Türk veya yabancı olabilir, ilkokul veya üniversite mezunu olabilir.

 

Saygılarımızla
WRS imperium

 

[1] Sirküleri ile verilen bilgiler genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları Değişti

WRS Sirküleri[1] 561/2024/16 Tarih  : 17.04.2024 Konu  :Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları   06.04.2024 tarih …