Salı , 28 Mayıs 2024

Yeni Ticaret Kanunu Önemli Değişiklikler

WRS Sirküleri[1] 58/2012/58
Tarih  : 22.05.2012
Konu  : Yeni Ticaret kanunu Esnetiliyor

Yeni Ticaret Kanununda aşağıdaki değişikliklerin yapılması öngörülmektedir:

1-Şirketlerin, sözleşmelerinin yeni kanuna uyarlanmasıyla ilgili tanınan süre uzatılacak.

2- Yeni Ticaret Kanunuyla ilgili verdiğimiz konferansımızda da belirttiğimiz üzere Limited şirketlere anonim şirketlerde olduğu gibi avans-kâr dağıtım imkanı verilecek. Bu suretle; limited şirketler de kâr payı avansı dağıtabilecek.

3- Hapis cezasına sınırlama getiriliyor. Suç olarak tanımlanan 11 eylem ön ödeme kapsamına alınacak. Yeni düzenleme ile 36 eylemden 24’ü ön ödeme kapsamına alınmış olacak.

4- Fişte patron ismi yazmayacak“Yazar kasa fişinde patron ismi yazar mı?” diye eleştirilen 39. maddedeki ‘tacirler tarafından kullanılan her türlü kağıt ve belgede gösterilmesi zorunlu olan bilgilerin daha açık bir biçimde belirtilmesi’ netleşecek. Dolayısıyla; Yazar kasa fişlerinde patron ismi yazmayacak.

5-En çok eleştirilen konulardan biri olan; Anonim şirketlerin yönetim kurullarının 4’te birinin yüksek öğrenim mezunu olma zorunluluğu kaldırılacak.

6- Ticaret Kanunuyla ilgili verdiğimiz konferansımızda esnetileceğinin belirttiğimiz üzere İnternet sitesi kurma şartı yumuşatılıyor  İnternet sayfası yükümlülüğünü düzenleyen madde KOBİ’leri kapsamayacak şekilde yeniden düzenlenecek. İnternet sayfası düzenlememeye verilecek 6 ay adli para cezası da 90 güne indirilecek ve ön ödeme kapsamına alınacak.

7- Yine konferansımızda açıkça ifade ettiğimiz üzere; TTK’da getirilen bağımsız denetimin kapsamı da Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu’nun görüşleri doğrultusunda küçük şirketleri kapsam dışı bırakacak şekilde yeniden düzenlenecek.

8- İşletmelerin yeni kanunda tepki gösterdiği kapanış onayına tutulacak defter sayısını düzenleyen maddede de değişiklik yapılacak ve 7 defterden yalnızca ‘Yevmiye Defteri’nin kapanış onayı alması yeterli olacak.

 

Saygılarımızla
WRS imperium

[1] Sirküleri ile verilen bilgiler Genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

Bankaya Ödenen Komisyon ve Masrafların Bayi/Müşterilere Yansıtılmasında KDV Uygulaması

WRS Sirküleri[1] 560/2024/15 Tarih  : 17.04.2024 Konu  :Bankaya Ödenen Komisyonların Bayi/Müşterilere Yansıtılmasında KDV Uygulaması Ticari …