Pazar , 23 Haziran 2024

Araç Kurtarma Hizmetlerinde KDV Tevkifatı

WRS Sirküleri[1] 504/2021/41
Tarih  : 22.09.2021
Konu  : Araç Kurtarma Hizmetinde KDV Tevkifatı

 

Kara yolu taşımacılığı ile ilgili özel ve ticari araçlar için çekme ve yol Yardımı hizmeti veren mükelleflerin hizmet ifasına mukabil düzenleyecekleri faturalarda KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususu uygulamada tereddüt yaşanabilmektedir.

KDV Genel Uygulama Tebliği ile yük taşımacılığı hizmetleri KDV Tevkifatı kapsamına alınmıştır.

Yapılan düzenleme ile Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanlara yapılan yük taşımacılığı hizmeti alımlarında (2/10), servis taşımacılığı hizmeti alımlarında ise (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması kararlaştırılmıştır.

KDV Tevkifatı Kapsamına Alınan Taşımacılık Hizmetlerinde Kapsam

Gelir İdaresince KDV Tevkifatı kapsamına;

  • Personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergah dahilinde taşınması amacıyla ihdas ettikleri servis hizmetlerine ilişkin olarak yaptıkları taşımacılık hizmeti alımları ile
  • Karayoluyla yapılan yük taşımacılığı hizmeti alımları (kargo işletmeciliği yetki belgesi sahibi mükellefler tarafından yapılan kargo taşıma işleri hariç)

alınmıştır.

Bu tür hizmetlerin tahsis edilmiş özel plakalı araçlar ile yapılıp yapılmaması, ilgili birimlerden taşımacılıkla ilgili zorunlu belge ve sertifikaların alınıp alınmaması veya taşıma işinde kullanılan aracın özmal ya da sözleşmeli taşıt olup olmaması tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesisine engel değildir.

Diğer taraftan;

Taşımacılık hizmetini yüklenen bir firmanın, bu işi bizzat ifa etmeyip bir başka firmaya devretmesi durumunda, taşımacılık hizmetini alan tarafından bu kapsamda tevkifat yapılmaz. Ancak taşımacılık hizmetini yüklenen firma tarafından, taşımacılık hizmetini fiilen ifa eden firmadan alınan hizmet için KDV tevkifatı uygulanır.

Karayolları Kanununda Yük’ün Tanımı

Karayolu Taşıma Kanununda eşyanın (yükün) tanımı göz önünde bulundurularak;

    1. Araç kurtarma hizmeti sunan firmaların bu hizmeti ticari amaçlı yaptığı,
    2. Bu taşıma faaliyetinin gerçekleştirildiği taşıtların bir taşıma kapasitesinin olduğu,
    3. Taşınan eşyanın taşıt olması durumunun bu faaliyetin niteliğini değiştirmediği,

hususları değerlendirildiğinde, söz konusu hizmetin yük taşımacılığı kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Buna göre;

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanlara ifa edilmesi şartıyla

araç kurtarma hizmetine ilişkin KDV dâhil bedelin 1.000 TL’yi aşması halinde (2/10) oranında

KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.

 

Saygılarımızla
WRS imperium

 

[1] Sirküleri ile verilen bilgiler genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları Değişti

WRS Sirküleri[1] 561/2024/16 Tarih  : 17.04.2024 Konu  :Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları   06.04.2024 tarih …