Pazar , 23 Haziran 2024

Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Telafi Edici Vergi ve Ülkeler

WRS Sirküleri[1] 520/2022/08
Tarih  : 11.02.2022
Konu  : DİİB Kapsamında TEV

Bu sirkülerimizle “Telafi edici vergilere ilişkin” uygulama ülke belirlemesi yapılarak tablo halinde sunulmuştur.

I- DİİB kapsamında tarım ürünü ithal edilip, tarım ürünü ihraç ediliyor ise;

KAYNAK ÜLKE AT EFTA HIRVATİSTAN,

MAKEDONYA

BOSNA-HERSEK

İSRAİL FAS, TUNUS,

MISIR

 

SURİYE ÜÇÜNCÜ ÜLKE
AT YOK YOK VAR YOK YOK VAR(**) YOK
EFTA YOK YOK VAR YOK YOK VAR(**) YOK
HIRVATİSTAN,

MAKEDONYA

BOSNA-HERSEK

VAR(*) VAR YOK*** VAR VAR(**) VAR(**) YOK
İSRAİL YOK YOK VAR YOK VAR(**) VAR(**) YOK
FAS, TUNUS

MISIR

YOK YOK VAR VAR YOK VAR(**) YOK
SURİYE VAR(*) VAR VAR VAR VAR(**) YOK YOK
ÜÇÜNCÜ ÜLKE VAR(*) VAR VAR VAR VAR(**) VAR(**) YOK

(*) 1/1/2007 tarihinden itibaren, menşe ispat belgeleri eşliğinde AT’ye yapılacak, üçüncü ülkeden ithal edilen tarım ürünleri kullanılmak suretiyle elde edilen tarım ürünü ihracatında, TEV tahsilatında İthalat Rejimi’nde belirtilen oran uygulanır.

(**) EUR.MED dolaşım sertifikası veya EUR.MED Fatura Beyanı düzenlenmesi halinde, işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılan üçüncü ülke menşeli girdiler için TEV vardır. Ancak; EUR.1 dolaşım sertifikası veya

Fatura Beyanı düzenlenmesi halinde, işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılan üçüncü ülke menşeli girdiler için TEV yoktur.

(***) Sadece kaynak ve hedef ülke aynı olduğu takdirde TEV yoktur. Örneğin; Hırvatistan’dan gelip Hırvatistan’a gidiyorsa TEV yoktur. Ancak, Hırvatistan’dan gelip Makendonya’ya veya Bosna Hersek’e gidiyorsa TEV vardır.

 II- DİİB kapsamında tarım ürünü ithal edilip, işlenmiş tarım ürünü ihraç ediliyor ise;

KAYNAK ÜLKE AT EFTA HIRVATİSTAN,

MAKEDONYA

BOSNA-HERSEK

İSRAİL FAS, TUNUS, MISIR SURİYE ÜÇÜNCÜ ÜLKE
AT YOK YOK VAR YOK YOK VAR(**) YOK
EFTA YOK YOK VAR YOK YOK VAR(**) YOK
HIRVATİSTAN,

MAKEDONYA

BOSNA-HERSEK

VAR* VAR YOK(***) VAR VAR(**) VAR(**) YOK
İSRAİL YOK YOK VAR YOK VAR(**) VAR(**) YOK
FAS, TUNUS

MISIR

YOK YOK VAR VAR YOK VAR(**) YOK
SURİYE VAR* VAR VAR VAR VAR(**) YOK YOK
ÜÇÜNCÜ ÜLKE VAR* VAR VAR VAR VAR(**) VAR(**) YOK

(*)1/2007 sayılı OKK kapsamındaki işlenmiş tarım ürünleri tavizlerinden faydalanılması halinde, tarım ürününe ilişkin vergi TEV olarak tahsil edilir. Aksi takdirde; AT ithalatta tarım payı vergilerini tahsil edeceğinden TEV aranmaz.
(**)EUR.MED dolaşım sertifikası veya EUR.MED Fatura Beyanı düzenlenmesi halinde, işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılan üçüncü ülke menşeli girdiler için TEV vardır. Ancak; EUR.1 dolaşım sertifikası veya Fatura Beyanı düzenlenmesi halinde, işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılan üçüncü ülke menşeli girdiler için TEV yoktur.
(***)Sadece kaynak ve hedef ülke aynı olduğu takdirde TEV yoktur. Örneğin; Hırvatistan’dan gelip Hırvatistan’a gidiyorsa TEV yoktur. Ancak, Hırvatistan’dan gelip Makendonya’ya veya Bosna Hersek’e gidiyorsa TEV vardır.

III- DİİB kapsamında tarım ürünü ithal edilip, sanayi ürünü ihraç ediliyor ise;

KAYNAK ÜLKE AT EFTA HIRVATİSTAN,

MAKEDONYA

BOSNA-HERSEK, FİLİSTİN

İSRAİL FAS, TUNUS,

MISIR

 

SURİYE ÜÇÜNCÜ ÜLKE
AT YOK YOK VAR YOK YOK VAR(**) YOK
EFTA YOK YOK VAR YOK YOK VAR(**) YOK
HIRVATİSTAN,

MAKEDONYA

BOSNA-HERSEK

VAR(*) VAR YOK(***) VAR VAR(**) VAR(**) YOK
İSRAİL YOK YOK VAR YOK VAR(**) VAR(**) YOK
FAS, TUNUS

MISIR

YOK YOK VAR VAR YOK VAR(**) YOK
SURİYE VAR(*) VAR VAR VAR VAR(**) YOK YOK
ÜÇÜNCÜ ÜLKE VAR(*) VAR VAR VAR VAR(**) VAR(**) YOK

(*)  1/1/2007 tarihinden itibaren, A.TR dolaşım belgesi eşliğinde AT’ye yapılacak, üçüncü ülkeden ithal edilen tarım ürünleri kullanılmak suretiyle elde edilen sanayi ürünü ihracatında, TEV tahsilatında İthalat Rejimi’nde belirtilen oran uygulanır.

(**)EUR.MED dolaşım sertifikası veya EUR.MED Fatura Beyanı düzenlenmesi halinde, işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılan üçüncü ülke menşeli girdiler için TEV vardır. Ancak; EUR.1 dolaşım sertifikası veya

Fatura Beyanı düzenlenmesi halinde, işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılan üçüncü ülke menşeli girdiler için TEV yoktur.

(***)Sadece kaynak ve hedef ülke aynı olduğu takdirde TEV yoktur. Örneğin; Hırvatistan’dan gelip Hırvatistan’a gidiyorsa TEV yoktur. Ancak, Hırvatistan’dan gelip Makendonya’ya, Bosna Hersek’e veya Filistin’e gidiyorsa TEV vardır.

 IV- DİİB kapsamında işlenmiş tarım ürünü ithal edilip, işlenmiş tarım ürünü ihraç ediliyor ise;

KAYNAK ÜLKE AT EFTA HIRVATİSTAN,

MAKEDONYA

BOSNA-HERSEK

İSRAİL FAS, TUNUS,

MISIR

SURİYE ÜÇÜNCÜ ÜLKE
AT YOK YOK VAR YOK YOK VAR(**) YOK
EFTA YOK YOK VAR YOK YOK VAR(**) YOK
HIRVATİSTAN,

MAKEDONYA

BOSNA-HERSEK

VAR(*) VAR YOK(***) VAR VAR(**) VAR(**) YOK
İSRAİL YOK YOK VAR YOK VAR(**) VAR(**) YOK
FAS, TUNUS

MISIR

YOK YOK VAR VAR YOK VAR(**) YOK
SURİYE VAR(*) VAR VAR VAR VAR(**) YOK YOK
ÜÇÜNCÜ ÜLKE VAR(*) VAR VAR VAR VAR(**) VAR(**) YOK

 (*)1/2007 sayılı OKK kapsamındaki işlenmiş tarım ürünleri tavizlerinden faydalanılması halinde, hem tarım payına hem de sanayi payına ilişkin olarak TEV tahsil edilir. Aksi takdirde; AT ithalatta tarım payı vergilerini tahsil edeceğinden tarım payına ilişkin TEV aranmaz, sadece sanayi payına ilişkin TEV tahsil edilir.
(**)EUR.MED dolaşım sertifikası veya EUR.MED Fatura Beyanı düzenlenmesi halinde, işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılan üçüncü ülke menşeli girdiler için TEV vardır. Ancak; EUR.1 dolaşım sertifikası veya Fatura Beyanı düzenlenmesi halinde, işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılan üçüncü ülke menşeli girdiler için TEV yoktur.
(***)Sadece kaynak ve hedef ülke aynı olduğu takdirde TEV yoktur. Örneğin; Hırvatistan’dan gelip Hırvatistan’a gidiyorsa TEV yoktur. Ancak, Hırvatistan’dan gelip Makendonya’ya veya Bosna Hersek’e gidiyorsa TEV vardır.

V- DİİB kapsamında işlenmiş tarım ürünü ithal edilip, sanayi ürünü ihraç ediliyor ise;

KAYNAK ÜLKE AT EFTA HIRVATİSTAN,

MAKEDONYA

BOSNA-HERSEK, FİLİSTİN

İSRAİL FAS, TUNUS,

MISIR

SURİYE ÜÇÜNCÜ ÜLKE
AT YOK YOK VAR YOK YOK VAR(**) YOK
EFTA YOK YOK VAR YOK YOK VAR(**) YOK
HIRVATİSTAN,

MAKEDONYA

BOSNA-HERSEK

VAR(*) VAR YOK(***) VAR VAR(**) VAR(**) YOK
İSRAİL YOK YOK VAR YOK VAR(**) VAR(**) YOK
FAS, TUNUS

MISIR

YOK YOK VAR VAR YOK VAR(**) YOK
SURİYE VAR(*) VAR VAR VAR VAR(**) YOK YOK
ÜÇÜNCÜ ÜLKE VAR(*) VAR VAR VAR VAR(**) VAR(**) YOK

(*) AT’ye A.TR dolaşım belgesi eşliğinde sanayi ürünü ihracatında, girdi işlenmiş tarım ürünü ise girdiye uygulanan verginin tamamının (hem sanayi  hem de tarım payı) tahsilatı aranır.

(**)EUR.MED dolaşım sertifikası veya EUR.MED Fatura Beyanı düzenlenmesi halinde, işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılan üçüncü ülke menşeli girdiler için TEV vardır. Ancak; EUR.1 dolaşım sertifikası veya Fatura Beyanı düzenlenmesi halinde, işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılan üçüncü ülke menşeli girdiler için TEV yoktur.

(***)Sadece kaynak ve hedef ülke aynı olduğu takdirde TEV yoktur. Örneğin; Hırvatistan’dan gelip Hırvatistan’a gidiyorsa TEV yoktur. Ancak, Hırvatistan’dan gelip Makendonya’ya, Bosna Hersek’e veya Filistin’e gidiyorsa TEV vardır.

VI- DİİB kapsamında sanayi ürünü ithal edilip, işlenmiş tarım ürünü ihraç ediliyor ise;

KAYNAK ÜLKE AT EFTA HIRVATİSTAN,

MAKEDONYA

BOSNA-HERSEK

İSRAİL FAS, TUNUS, MISIR SURİYE ÜÇÜNCÜ ÜLKE
AT YOK YOK VAR YOK YOK VAR(**) YOK
EFTA YOK YOK VAR YOK YOK VAR(**) YOK
HIRVATİSTAN,

MAKEDONYA

BOSNA-HERSEK, FİLİSTİN

VAR VAR YOK(*) VAR VAR(**) VAR(**) YOK
İSRAİL YOK YOK VAR YOK VAR(**) VAR(**) YOK
FAS, TUNUS

MISIR

YOK YOK VAR VAR YOK VAR(**) YOK
SURİYE VAR VAR VAR VAR VAR(**) YOK YOK
ÜÇÜNCÜ ÜLKE VAR VAR VAR VAR VAR(**) VAR(**) YOK

(*) Sadece kaynak ve hedef ülke aynı olduğu takdirde TEV yoktur. Örneğin; Hırvatistan’dan gelip Hırvatistan’a gidiyorsa TEV yoktur. Ancak, Hırvatistan’dan gelip Makendonya’ya veya Bosna Hersek’e gidiyorsa TEV vardır.

(**) EUR.MED dolaşım sertifikası veya EUR.MED Fatura Beyanı düzenlenmesi halinde, işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılan üçüncü ülke menşeli girdiler için TEV vardır. Ancak; EUR.1 dolaşım sertifikası veya Fatura Beyanı düzenlenmesi halinde, işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılan üçüncü ülke menşeli girdiler için TEV yoktur.

VII- DİİB kapsamında AKÇT Anlaşması kapsamı ürün ithal edilip, AKÇT Anlaşması kapsamı ürün ihraç ediliyor ise;

KAYNAK ÜLKE AT EFTA

(****)

HIRVATİSTAN,

MAKEDONYA

BOSNA-HERSEK, FİLİSTİN(****)

İSRAİL (****) FAS, TUNUS, MISIR

(****)

SURİYE

(****)

ÜÇÜNCÜ ÜLKE
AT YOK VAR

(*****)

VAR VAR VAR(**) VAR(**) YOK
EFTA VAR

(*****)

YOK VAR YOK YOK VAR(**) YOK
HIRVATİSTAN,

MAKEDONYA

BOSNA-HERSEK, FİLİSTİN

VAR(*) VAR YOK(***) VAR VAR(**) VAR(**) YOK
İSRAİL VAR(*) YOK VAR YOK VAR(**) VAR(**) YOK
FAS, TUNUS

MISIR

VAR(*) YOK VAR VAR YOK VAR(**) YOK
SURİYE VAR(*) VAR VAR VAR VAR(**) YOK YOK
ÜÇÜNCÜ ÜLKE VAR(*) VAR VAR VAR VAR(**) VAR(**) YOK

(*) AT’ye menşe ispat belgeleri (EUR.1 dolaşım sertifikası veya Fatura Beyanı) eşliğinde AKÇT Anlaşması kapsamı ürün ihracatında, girdinin AKÇT Anlaşması kapsamı ürün olması halinde tahsil edilecek TEV için, AT’nin OGT’si ile Türk Gümrük Vergisi karşılaştırılır ve düşük olan oranın tahsilatı aranır.

(**) EUR.MED dolaşım sertifikası veya EUR.MED Fatura Beyanı düzenlenmesi halinde, işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılan üçüncü ülke menşeli girdiler için TEV vardır. Ancak; EUR.1 dolaşım sertifikası veya Fatura Beyanı düzenlenmesi halinde, işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılan üçüncü ülke menşeli girdiler için TEV yoktur.

(***) Sadece kaynak ve hedef ülke aynı olduğu takdirde TEV yoktur. Örneğin; Hırvatistan’dan gelip Hırvatistan’a gidiyorsa TEV yoktur. Ancak, Hırvatistan’dan gelip Makendonya’ya, Bosna Hersek’e veya Filistin’e gidiyorsa TEV vardır.

(****) AKÇT Anlaşması kapsamı ürünler diğer tüm STA Anlaşması imzalanmış ülkeler bakımından sanayi ürünleri gibi değerlendirilir.

(*****) PAMK çerçevesinde menşe ispat belgeleri (EUR.1 dolaşım sertifikası veya Fatura Beyanı) eşliğinde AKÇT Anlaşması kapsamı ürün ihracatında, AKÇT Anlaşması kapsamı ürünler PAMK Sistemine dahil olduğundan, TEV yoktur.

VIII- DİİB kapsamında AKÇT Anlaşması kapsamı ürün ithal edilip, sanayi ürünü ihraç ediliyor ise;

KAYNAK ÜLKE AT EFTA HIRVATİSTAN,

MAKEDONYA

BOSNA-HERSEK, FİLİSTİN

İSRAİL FAS, TUNUS, MISIR SURİYE ÜÇÜNCÜ ÜLKE
AT YOK VAR(*****) VAR VAR VAR(**) VAR(**) YOK
EFTA(****) VAR(*****) YOK VAR YOK YOK VAR(**) YOK
HIRVATİSTAN,

MAKEDONYA

BOSNA-HERSEK, FİLİSTİN (****)

VAR(*) VAR YOK(***) VAR VAR(**) VAR(**) YOK
İSRAİL (****) VAR(*) YOK VAR YOK VAR(**) VAR(**) YOK
FAS, TUNUS

MISIR(****)

VAR(*) YOK VAR VAR YOK VAR(**) YOK
SURİYE(****) VAR(*) VAR VAR VAR VAR(**) YOK YOK
ÜÇÜNCÜ ÜLKE VAR(*) VAR VAR VAR VAR(**) VAR(**) YOK

(*) AT’ye A.TR dolaşım belgesi eşliğinde sanayi ürünü ihracatında, girdinin AKÇT Anlaşması kapsamı ürün olması halinde tahsil edilecek TEV için, AT’nin OGT’si ile Türk Gümrük Vergisi karşılaştırılır ve düşük olan oranın tahsilatı aranır.

(**) EUR.MED dolaşım sertifikası veya EUR.MED Fatura Beyanı düzenlenmesi halinde, işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılan üçüncü ülke menşeli girdiler için TEV vardır. Ancak; EUR.1 dolaşım sertifikası veya Fatura Beyanı düzenlenmesi halinde, işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılan üçüncü ülke menşeli girdiler için TEV yoktur.

(***) Sadece kaynak ve hedef ülke aynı olduğu takdirde TEV yoktur. Örneğin; Hırvatistan’dan gelip Hırvatistan’a gidiyorsa TEV yoktur. Ancak, Hırvatistan’dan gelip Makendonya’ya, Bosna Hersek’e veya Filistin’e gidiyorsa TEV vardır.

(****) AKÇT Anlaşması kapsamı ürünler diğer tüm STA Anlaşması imzalanmış ülkeler bakımından sanayi ürünleri gibi değerlendirilir.

(*****) PAMK çerçevesinde menşe ispat belgeleri (EUR.1 dolaşım sertifikası veya Fatura Beyanı) eşliğinde AKÇT Anlaşması kapsamı ürün ihracatında, AKÇT Anlaşması kapsamı ürünler PAMK Sistemine dahil olduğundan, TEV yoktur.

IX- DİİB kapsamında sanayi ürünü ithal edilip, sanayi ürünü ihraç ediliyor ise;

KAYNAK ÜLKE AT EFTA HIRVATİSTAN,

MAKEDONYA

BOSNA-HERSEK, FİLİSTİN

İSRAİL FAS, TUNUS, MISIR SURİYE ÜÇÜNCÜ ÜLKE
AT YOK YOK VAR YOK YOK VAR(**) YOK
EFTA YOK YOK VAR YOK YOK VAR(**) YOK
HIRVATİSTAN,

MAKEDONYA

BOSNA-HERSEK, FİLİSTİN

VAR VAR YOK(*) VAR VAR(**) VAR(**) YOK
İSRAİL YOK YOK VAR YOK VAR(**) VAR(**) YOK
FAS, TUNUS

MISIR

YOK YOK VAR VAR YOK VAR(**) YOK
SURİYE VAR VAR VAR VAR VAR(**) YOK YOK
ÜÇÜNCÜ ÜLKE VAR VAR VAR VAR VAR(**) VAR(**) YOK

(*) Sadece kaynak ve hedef ülke aynı olduğu takdirde TEV yoktur. Örneğin; Hırvatistan’dan gelip Hırvatistan’a gidiyorsa TEV yoktur. Ancak, Hırvatistan’dan gelip Makendonya’ya, Bosna Hersek’e veya Filistin’e gidiyorsa TEV vardır.

(**) EUR.MED dolaşım sertifikası düzenlenmesi halinde, işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılan üçüncü ülke menşeli girdiler için TEV vardır. Ancak; EUR.1 düzenlenmesi halinde, işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılan üçüncü ülke menşeli girdiler için TEV yoktur.

X- DİİB kapsamında sanayi ürünü ithal edilip, tarım ürünü ihraç ediliyor ise;

KAYNAK ÜLKE AT EFTA HIRVATİSTAN,

MAKEDONYA

BOSNA-HERSEK

İSRAİL FAS, TUNUS, MISIR SURİYE ÜÇÜNCÜ ÜLKE
AT YOK YOK VAR YOK YOK VAR(**) YOK
EFTA YOK YOK VAR YOK YOK VAR(**) YOK
HIRVATİSTAN,

MAKEDONYA

BOSNA-HERSEK, FİLİSTİN

VAR VAR YOK(*) VAR VAR(**) VAR(**) YOK
İSRAİL YOK YOK VAR YOK VAR(**) VAR(**) YOK
FAS, TUNUS

MISIR

YOK YOK VAR VAR YOK VAR(**) YOK
SURİYE VAR VAR VAR VAR VAR(**) YOK YOK
ÜÇÜNCÜ ÜLKE VAR VAR VAR VAR VAR(**) VAR(**) YOK

(*) Sadece kaynak ve hedef ülke aynı olduğu takdirde TEV yoktur. Örneğin; Hırvatistan’dan gelip Hırvatistan’a gidiyorsa TEV yoktur. Ancak, Hırvatistan’dan gelip Makendonya’ya veya Bosna Hersek’e gidiyorsa TEV vardır.

(**) EUR.MED dolaşım sertifikası düzenlenmesi halinde, işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılan üçüncü ülke menşeli girdiler için TEV vardır. Ancak; EUR.1 düzenlenmesi halinde, işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılan üçüncü ülke menşeli girdiler için TEV yoktur.

Saygılarımızla
WRS imperium

 

[1] Sirküleri ile verilen bilgiler genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları Değişti

WRS Sirküleri[1] 561/2024/16 Tarih  : 17.04.2024 Konu  :Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları   06.04.2024 tarih …