Pazar , 23 Haziran 2024

Günümüz Ekonomi Dünyasında Büyümenin Kaçınılmazlığı

Ahmet GÜZEL
WRS İmperium, Yönetici, Sorumlu Ortak

Yeni küresel ekonomik düzende her şey çok hızlı değişiyor.

Bu hızlı değişim; yeni bilgi ve yeni teknoloji ile gerçekleştiriliyor. Teknolojik ürünlerdeki süratli ivme beraberinde yeni imalat tekniklerini getiriyor.

Yeni bilgi, yeni teknoloji ve arkasından değişim. Değişim de iki türlü ortaya çıkıyor: Yatay ve dikey büyüme.

Tabi beraberinde şu sonucu da getiriyor: Az ürün miktarıyla çok kazanç elde etme.

Yeni küresel ekonominin çok önemli iki anahtarı yeni bilgi ve yeni teknoloji, finans olarak güçlü olmayı beraberinde lazım kılıyor.

Yeni ekonomi düzeninde her şey birbirine aşırı bağlı.

Dolayısıyla ekonomi aktörleri sürpriz sonuçlarla karşılaşmak istemiyorsa; finans ihtiyacını karşılamada çok dikkatli olmalı.

Her şirket, her girişimci büyümeyi ister, ancak…

Hızlı büyümek…

Daha fazla büyümek…

Bu her insanın ve dolayısıyla her ekonomi aktörü olan şirketlerin istediği bir durum.

Ancak bu husus disipline edilmezse, koşullara uyulmaz ve durum tespiti iyi yapılamazsa küçülmeyi ve hatta zararın neticesinde iflasları bile doğurabilir.

Dolayısıyla hızlı ve hep daha fazla büyümek yerine –sürdürülebilir büyümenin– tercih edilmesi daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

Büyümek, ancak güçlü bir finansla sağlanabilir…

Büyümenin nihai hedefinde işletmenin satış tutarlarının artırılması vardır.

Ancak bu artışın nasıl finanse edileceğinin belirlenmesi, büyümenin evvelindeki en önemli husustur.

Yani işletmeler anılan artış için gereken finansmanı hangi kaynaklardan temin edeceklerini de iyi planlamak zorundadırlar.

Finansman için hangi kaynaklar…

Büyüyebilmek için başlıca iki finans kaynağı vardır: Öz kaynaklar ve yabancı kaynaklar.

Haliyle büyümek için planlanan ilave satışların marjinal getirisi hangi kaynağın rantabl olacağını da ortaya çıkarır.

Örneğin ilave bir kar marjından yüksek bir maliyetle gerekli ilave satışın finanse edilmesinde yabancı yani dış kaynağın kullanılması, aksine işletmenin küçülmesini netice verir.

Böyle bir durumda ancak özkaynaklardan finans sağlamak suretiyle büyüme yoluna gitmek, daha akıllıca olacaktır.

Dolayısıyla kar marjı yüksek ilave satışlar için dış finans kaynaklarının tercih edilmesi daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

Bir işletmede her iki kaynağın dengeli bir şekilde kullanılamaması yahut yeterli finansmanın sağlanamaması durumunda; işletme plansız bir şekilde büyüyecek ve zamanla “sürdürülebilir büyümeyi” gerçekleştiremeyecektir.

Yeni ekonomide güçlü olabilmek için: Sürekli ilave kaynak ihtiyacı…

Olması gerekenden yavaş büyüyen, büyümesini finanse edemeyen veya fon bulmakta zorlanan işletmeler çok kısa zamanda yeni küresel ekonomide rekabete yenik düşeceklerdir.

Bu sadece işletmeler için değil devletler ve milletler içinde geçerli bir durum teşkil etmektedir.

Yeni ekonomide yer alabilmek için sürekli büyümek gerekiyor.

Her büyümenin ilave bir finansmana ihtiyacı doğurduğu da bir gerçek.

Dolayısıyla bir işletme ne kadar büyürse, ihtiyaç duyacağı ilave kaynak da o kadar yüksek olacaktır.

Yani yeterli finansmanın sağlanamaması durumunda büyümek de hayal olacaktır.

Yani;

Yeni Dünya Ekonomisinde “Finansman Temini” bir defalık işlem değil sürekli bir durum.

Bu sebeple sürekli büyümek için finansman kaynakları noktasında da çok güçlü olmak gerekiyor.

Ne yapmalı?…

Ekonomi aktörlerinin -sanayici ve şirketlerin- sağlıklı ve sürdürülebilir büyüyebilmesi için kısa, orta ve uzun vadede arzulanan büyüme oranı veya oranları belirlenmelidir.

Sonra büyüme oranının gerektirdiği finansman ihtiyacı tespit edilmelidir.

Sonra da ek finansman ihtiyacı, uygun ilgili kaynaklardan temin edilmelidir.

Ancak bu durumda arzulanan büyüme oranları yakalanabilir; büyüme süreci, bu suretle sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilebilir.

Aksi takdirde kısa ömürlü şirketler kaçınılmaz olacaktır…

Kontrol

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşlerinde KDV İadesi

Ahmet GÜZEL WRS imperium, YMM/Bağımsız Denetçi I.GİRİŞ Üretim, sanayi yahut yap-sat’a ilişkin yapılan inşaat malzemesi …