Cumartesi , 2 Mart 2024

İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Hemşire Çalıştırılması

WRS Sirküleri[1] 84/2012/84
Tarih  : 18.07.2012
Konu  : Hemşire de Çalıştırılacak

30 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun” 6.maddesine göre;

Bütün işyerleri aşağıda sıralanan uzmanları çalıştırmak zorunda kalacak:

  • İşyeri hekimi,
  • İş Güvenliği Uzmanı,
  • Diğer Sağlık Personeli (örneğin hemşire)

Bunları sürekli çalıştırmadan, anlaşılarak dışarıdan hizmet de alınabilecektir.

NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

1) 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra (Yani 30 Haziran 2014),

2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra (Yani 30 Haziran 2013),

3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra (30 Aralık 2012)

CEZASI NE OLACAK

İşyerlerine istihdam edilmeyen her bir uzman için ceza uygulanacak.

  • İlk tespitte; 5.000,00 TL
  • Sonrasında aykırılığın giderilmediği her ay için ayrı ayrı 5.000,00 TL ceza kesilecek.

ÖRNEK:

İlk tespitte iş güvenliği uzmanı çalıştırılmadığının tespiti halinde 5.000,00 TL, sonraki çalıştırılmayan 6 ay için 30.000,00 TL olmak üzere toplam 35.000,00 TL ceza uygulanacak.

Aynı tespitin doktor çalıştırılmaması hakkında olması halinde ayrıca 35.000,00 TL daha ceza uygulanacaktır.

Saygıyla, sunulur.
WRS imperium

[1] Sirküleri ile verilen bilgiler ilgili konunun detaylı açıklaması değildir. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

Örneklerle Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilerek Ödenen KDV’nin İndirimi

WRS Sirküleri[1] 554/2024/09 Tarih  : 17.02.2024 Konu  : Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilerek Ödenen KDV’nin İndirimi 28/12/2023 tarihli …