Cumartesi , 2 Mart 2024

Diğer Tasdik İşlemleri

Vergi mevzuatı ve bağımsız denetim mevzuatı dışında ayrıca aşağıdaki tasdik hizmetleri verilmektedir:

  • Vergi teşviki ve vergi muafiyetine ilişkin tasdik işlemleri ve raporlar,
  • Kurumlar Vergisi Kanununa dayalı tasdik işlemleri ve raporları (taşınmaz kazancı istisnası vb)
  • Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde hazırlanan raporlar (sermayenin korunması, sermayenin artırılması ve azaltılması, sermayenin ödendiğine ilişkin vb)
  • 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun uyarınca Radyo ve Televizyon Üst Kurulu paylarının ödenmesi işlemleri,
  • EPDK’ya sunulan raporlar ve tasdik işlemleri,
  • Özel amaçlı diğer raporlar ve tasdik işlemleri (değerleme raporu, finansal analiz, mali analiz, kurumsal analiz vb)
  • TCMB Denetimi (döviz pozisyonunu etkileyen işlemlere ilişkin vb)

Kontrol

Ulusal ve Uluslararası Şirket Kuruluşu, Birleşme, Bölünme, Devir İşlemleri Danışmanlığı

Yerli ve yabancı tüm gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de faaliyet göstermek amacıyla kurmak istediği şirketler …