Pazar , 23 Haziran 2024

Ahmet GÜZEL Yeminli Mali Müşavir

Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
Sorumlu Ortak
Yönetim Kurulu Başkanı

 

Mesleki Deneyim ve Özellikler

 • 1973 yılında Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde doğdu.
 • İlk ve orta öğrenimini (birincilikle) ve yüksek öğrenimini (üçüncülükle) derece ile bitirdi.
 • 2001 yılında Vergi Müfettişliğine atandı.
 • 2011 Temmuz ayı itibariyle Yeminli Mali Müşavirlik Belgesini aldı.
 • 2011 yılı sonunda Vergi Müfettişliğinden istifa etti.
 • 2012 yılı Ocak ayında WRS İmperium Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ’nin kurucuları arasında yer alarak Yeminli Mali Müşavirliğe başladı.
 • Evli ve üç çocuk babasıdır.

Eğitim

 • Hilvan Lisesi (birincilik)
 • Gazi Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü (Üçüncülük)
 • Mali mevzuatla ilgili başta vergi müfettiş yardımcıları olmak üzere değişik kesimlere hitaben eğitim dersleri ve seminerler verdi.
 • İnşaat Sektörünün Vergilendirilmesi, Tekstil Sektörünün Vergilendirilmesi, İade İşlemleri ve KDV Uygulamaları ile Yatırım Teşviki konularında panel ve konferanslar verdi.

Akademik Kariyer ve Yayınlar

 • Katma Değer Vergisi Beyanname Düzenleme Esasları, 2015 (iki cilt)
 • Amme Alacakları Tahsil Usul ve Esasları, 2006 (ortak)
 • Katma Değer Vergisi Esasları-İade İşlemleri-İstisnalar, 2009, 2011
 • Çeşitli ulusal yayınlarda vergi, maliye ve ekonomi konularında yayımlanmış 1300’ün üzerinde makalesi bulunmaktadır.
 • Köşe Yazarlığı (Vergi ve Ekonomi üzerine)

Üye Olunan Kuruluşlar

 • Yeminli Mali Müşavirler Odası
 • Vergi Müfettişleri Derneği

Yabancı Dil

 • İngilizce