Salı , 28 Mayıs 2024

2023 Yılı Dahil Binek Otomobillerde Giderleştirilecek Tutarlar

WRS Sirküleri[1] 541/2023/04
Tarih  : 27.01.2023
Konu  : Binek Otomobillerde Giderleştirilecek Tutarlar

01.01.2020 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere 07.12.2019 tarih ve 7194 sayılı Kanunla binek otomobillere ilişkin yapılan harcamaların bir kısmının gider gösterilmemesine karar verilmişti.

Söz konusu düzenleme kapsamında 2023 yılı için belirlenen üst limitler aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde belirlenmiştir.

YIL Kiralanan Binek Otomobillerinin Kira Gider Sınırı Binek Otomobillerinin ÖTV+KDV Toplamı Gider Üst Sınırı Taşıt Gider Oranı (%) Amortisman Olarak İndirim
Konusu
Yapılacak  Gider Tutar
Sınırı (KDV ve ÖTV Hariç)
Vergilerin Maliyet Bedeline
Eklendiği veya Binek Otomobilin İkinci El Olarak İktisap Edildiği Hallerde Amortisman Sınırı (KDV & ÖTV Maliyet)

2020 (TL)

5.500,00 140.000,00

70

160.000,00 300.000,00

2021 (TL)

6.000,00 150.000,00

70

170.000,00 320.000,00

2022 (TL)

8.000,00 200.000,00

70

230.000,00 430.000,00

2023 (TL)

17.000,00 440.000,00

70

500.000,00 950.000,00

Saygılarımızla
WRS imperium

 

[1] Sirküleri ile verilen bilgiler genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

Bankaya Ödenen Komisyon ve Masrafların Bayi/Müşterilere Yansıtılmasında KDV Uygulaması

WRS Sirküleri[1] 560/2024/15 Tarih  : 17.04.2024 Konu  :Bankaya Ödenen Komisyonların Bayi/Müşterilere Yansıtılmasında KDV Uygulaması Ticari …