Salı , 28 Mayıs 2024

Yurtiçinde Dövizle Alım Satım İşlemlerine Sınırlama Getirildi

WRS Sirküleri[1] 392/2018/32
Tarih  : 20.09.2018

Konu  : Dövizli Alım Satım İşlemleri

12 Eylül 2018’den itibaren geçerli döviz üzerinden işlem yapılması uygulamasına sınırlama getirildi.

Uygulama Türkiye’de yerleşik kişiler için geçerli olacak.

Buna göre;

    1. Menkul ve gayrimenkul alım satımı,
    2. Taşıt ve finansal kiralama dahil menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşme bedeli,
    3. Ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri

Döviz cinssinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz.

Maliye Bakanlığınca söz konusu uygulamadan istisna tutulacak haller düzenlenebilecektir.

Karardan Önce Belirlenmiş Bedellerin Durumu

Bu karardan önce belirlenmiş veya akdedilmiş yürürlükte bulunan sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış olan bedeller Maliye Bakanlığınca belirlenen haller hariç olmak üzere Türk Parası olarak yeniden belirlenecektir.

 

Saygılarımızla
WRS imperium

[1] Sirküleri ile verilen bilgiler ilgili konunun detaylı açıklaması değildir. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

Bankaya Ödenen Komisyon ve Masrafların Bayi/Müşterilere Yansıtılmasında KDV Uygulaması

WRS Sirküleri[1] 560/2024/15 Tarih  : 17.04.2024 Konu  :Bankaya Ödenen Komisyonların Bayi/Müşterilere Yansıtılmasında KDV Uygulaması Ticari …