Cumartesi , 2 Mart 2024

Yurtiçi Mal Teslimleri Döviz Cinsinden Satılabilir mi?

WRS Sirküleri[1] 393/2018/33
Tarih  : 21.09.2018
Konu  : Yurtiçi Mal Teslimlerinin Durumu

 

12 Eylül 2018’den itibaren geçerli döviz üzerinden işlem yapılması uygulamasına sınırlama getirilmişti.

Ancak uygulamada; yurtiçi teslim edilen malların satışında döviz veya dövize endeksli olarak satılması hususunda tereddütler yaşanmaktadır.

Yapılan düzenlemede;

Uygulama Türkiye’de yerleşik kişiler için geçerli olacak.

    1. Menkul ve gayrimenkul alım satımı,
    2. Taşıt ve finansal kiralama dahil menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşme bedeli,
    3. Ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri

Döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacağı düzenlemeye bağlanmıştır.

Yapılan düzenlemede imalata konu olan ve “mal” veya “ürün” olarak ifade edilen eşya doğrudan anılmamaktadır.

Kararda geçen “menkul” ifadesi; hukuki olarak bir yerden bir yere taşınabilir malları ifade etmektedir.

Türk Medeni Kanunu’nun 762.maddesinde menkul mallar;

Taşınır mülkiyetinin konusu, nitelikleri itibarıyla taşınabilen maddî şeyler ile edinmeye elverişli olan ve taşınmaz mülkiyetinin kapsamına girmeyen doğal güçler

olarak tanımlanmıştır.

Bu yönüyle değerlendirildiğinde;

Taşınır malların tümü; eşya, değerli şey, hayvan alım satımı ve kiralaması için yapılan sözleşmelerde, sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca aksi belirlenmediği sürece döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenememesi ve TL cinsinden değerlendirilerek belirlenmesi

görüşü ağırlık kazanmaktadır.

WRS imperium olarak; “olası mağduriyetlerin ve cezaların önüne geçmek için Medeni Kanun hükümleri dikkate alınarak işlem yapılması gerektiği” kanaatini taşıyoruz.

 

Saygılarımızla
WRS imperium

[1] Sirküleri ile verilen bilgiler ilgili konunun detaylı açıklaması değildir. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

Örneklerle Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilerek Ödenen KDV’nin İndirimi

WRS Sirküleri[1] 554/2024/09 Tarih  : 17.02.2024 Konu  : Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilerek Ödenen KDV’nin İndirimi 28/12/2023 tarihli …