Cumartesi , 2 Mart 2024

KDV Uygulamasında Değişiklikler

WRS Sirküleri[1] 547/2024/02
Tarih  : 11.01.2024

Konu  : KDV Uygulamasında Değişiklikler

Yapılan düzenlemeyle KDV uygulamasında bazı değişikliklere gidildi:

Sorumluluk Sıfatıyla KDV İndiriminde Ödeme Şartı

KDV Kanununda yapılan değişiklikle vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV’nin indirim konusu yapılabilmesi için ödeme şartı getirilmiştir.

KDV Tevkifat Kaynaklı İadelerde Ödeme Şartı

KDV Kanununda yapılan değişiklikle işlemleri KDV tevkifatına tabi olan mükelleflerin tevkif edilen KDV’yi iadeye konu yapabilmesi için;

  • vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanların söz konusu KDV tutarını sorumlu sıfatıyla beyan etmesi ve ödemesi

gerekir.

Aksi takdirde KDV iadesi yapılamayacaktır.

Saygılarımızla
WRS imperium

 

[1] Sirküleri ile verilen bilgiler genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

Örneklerle Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilerek Ödenen KDV’nin İndirimi

WRS Sirküleri[1] 554/2024/09 Tarih  : 17.02.2024 Konu  : Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilerek Ödenen KDV’nin İndirimi 28/12/2023 tarihli …