Salı , 28 Mayıs 2024

Tarımsal Ürünlere İhracat İadesi

WRS Sirküleri[1] 369/2018/09
Tarih  : 12.04.2018

Konu  : Tarımsal Ürünlere İhracat İadesi

Tarımsal ürün ihracat iadesine ilişkin esaslar 06.04.2018 itibariyle Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 1. Aşağıdaki tabloda yer alan ürünlerin ihracatında iade tutarları azami ödeme oranları ve miktar barajları dikkate alınarak ihracat iadesi yardımı yapılır.
 2. İhracatçı firma adına doğan hak ediş, TC Merkez Bankasınca (MB) ihracatçı adına açılacak hesaptan MB tarafından mahsup yoluyla ödenir.
 3. İmalat firmaların kendi dış ticaret şirketleri veya şirketlerinin yer aldığı aynı kuruluş bünyesindeki bir dış ticaret firması aracılığıyla ihracatı gerçekleştirmesi halinde; dış ticaret firmaları hak edişlerini bu firmalara devir edebilirler.
 4. İhracatçı firmalar her halükarda hak edişlerini ürünü satın aldıkları imalatçı firmalara devir edebilirler.
 5. Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin ortakları, SDŞ kanalıyla ihracatı yapması halinde SDŞ tarafından hak edişlerin ortaklarına devri mümkündür.
 6. İhracatçı firmalar hakkedişlerinin en fazla % 85’ine tekabül eden kısmını devir edebilirler. Hak ediş devri yapılan firmalar da belirlenen vergi ve cezaların ödenmesi koşuluyla üçüncü kişilere devir edebilirler.
 7. İhracat iadesi yapılan tarımsal ürünler aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde kararlaştırılmıştır.
Sıra No Ürün Adı GTİP İhracat İade Tutarı Miktar Barajı Azami Ödeme Oranı
1 Kümes hayvaları etleri (Sakatatlar hariç) 02.07 (0207.13,91,99; 0207.14.91,99; 0207.26.91,97;

0207.27.91,99; 0207.43; 0207.44.91,99; 0207.45.93,95,99; 0207.53; 0207.54.91,99; 0207.55.93,95,99; 0207.60.91,99 HARİÇ)

430 £/Ton % 41 % 14
2 Yumurta 0407.00 40 £/1.000 Adet % 65 % 10
3 Bal 0409.00 160 £/Ton % 20 % 2
4 Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten çiçekler ve tomurcuklar 06.03.11,12,13,14,15,19 475 £/Ton % 45 % 9
5 Sebzeler (pişirilmemiş, buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş) (dondurulmuş) 07.10 (0710.10 HARİÇ) 180 £/Ton % 45 % 10
6 Kurutulmuş sebzeler (bütün halde, kesilmiş, dilimlenmiş, kırılmış, veya toz halinde, fakat başka şekilde hazırlanmış) 07.12 (0712.90.11 hariç) 800 TL/Ton % 40 % 10
7 Meyveler ve sert çekirdekli meyveler (pişirilmemiş, buharda veya suda kaynatılarakpişirilmiş, dondurulmuş) 08.11 175 TL/Ton % 45 % 6
8 Zeytinyağı 15.09 20 TL/Ton % 100 % 2
9 Kümes hayvanları etinden, sakatatından yapılmış sosisler ve benzeri ürünler ile kümes hayvanları etinden hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünler 1601.00.99; 1602.31, 32 550 TL/Ton % 50 % 13
10 Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar 16.04 550 TL/Ton % 100 % 5
11 Çikolata ve kakao içeren gıda müstahzarları 18.06 270 TL/Ton % 48 % 5
12 Makarnalar 19.02 150 TL/Ton % 32 % 9
13 Bisküviler, gofretler, kekler 1905.31, 32; 1905.90.45; 1905.90.70.00.19 (sadece kekler) 270 TL/Ton % 18 % 7
14 Dondurulmuş meyve ve sebze ile meyve ve sebze işleme sanayiine dayalı gıda maddeleri (2008.11; 2008.19.12; 2008.19.13.00.11; 2008.19.19.00.14,39,49; 185 TL/Ton % 100 % 8
15 Reçel, jöle, marmelat, meyve veya sert kabuklu meyve püreleri veya pastları 20.07 ( 2007.99.20; 2007.99.97.00.18 hariç) 140 TL/Ton % 35 % 5
16 Meyve suları ve sebze suları, meyve nektarları 20.09 360 TL/Ton % 15 % 12

 1. Yukarıdaki tablonun 5 (Sebzeler (pişirilmemiş, buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş) (dondurulmuş)), 6 (Kurutulmuş sebzeler (bütün halde, kesilmiş, dilimlenmiş, kırılmış, veya toz halinde, fakat başka şekilde hazırlanmış)), 7 (Meyveler ve sert çekirdekli meyveler (pişirilmemiş, buharda veya suda kaynatılarakpişirilmiş, dondurulmuş)) ve 14 üncü (Dondurulmuş meyve ve sebze ile meyve ve sebze işleme sanayiine dayalı gıda maddeleri) sıra numaralarında belirtilen ürünlerin, İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi kapsamında temin edilerek ihraç edilmeleri halinde, 4’üncü maddede belirtilen ihracat iade miktarları ve azami ödeme oranları % 100 oranında artırılır.

Bu suretle hesaplanacak % 100 lük artış tutarının % 50 si üreticiye nakit ödenir, % 50 si ise, 4 üncü madde uyarınca ihracatçı adına açılmış olan mahsup hesabına alacak kaydedilir.

 1. Yukarıdaki tablonun 3 (Bal) ve 4.sıra numaralarında belirtilen ürünlerin ihracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi kapsamında temin edilerek ihraç edilmeleri halinde ise, 4 üncü maddede belirtilen ihracat iade miktarları ve azami ödeme oranları % 50 oranında artırılır.

Bu suretle hesaplanacak % 50 lik artış tutarının % 50 si üreticiye nakit ödenir, % 50 si ise, 4 üncü madde uyarınca ihracatçı adına açılmış olan mahsup hesabına alacak kaydedilir.

 1. İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi kapsamında yukarıda belirtilen artırımlı iadelerden faydalanabilmek için, sözleşme ile birlikte ilgili İhracatçı Birliğine, ürünün idrak tarihinden asgari üç ay önce ön müracaatta bulunulması zorunludur. Ancak, ürünün özelliğine ve ilk idrak tarihine göre bu süre 45 güne kadar düşürülebilir.
 2. Yukarıdaki tablonun 5, 6, 7 ve 14 üncü sıra numaralarında belirtilen mamullerin üretiminde hammadde olarak kullandığı ürünleri, sahip oldukları veya kiraladıkları tarım arazilerinde üreten ve bu durumu idrak tarihinden önce ilgili İhracatçı Birliğine tevsik eden ihracatçı firmalar, artırımlı iadenin tamamından mahsup sistemi çerçevesinde faydalandırılır.
 3. maddede yer alan tabloda belirtilen ürünlerin, organik tarım yöntemleri ile üretilmeleri ve bu durumun Organik Ürün Sertifikası ile tevsik edilmesi halinde 4 üncü maddede belirtilen ihracat iade miktarları ve azami ödeme oranları % 50 oranında artırılır.

Bu suretle hesaplanacak % 50 lik artış tutarı 4 üncü madde uyarınca ihracatçı adına açılmış olan mahsup hesabına alacak kaydedilir.

 1. Mahsup edilebilecek vergi ve cezalar

Vergiler (gümrük vergileri hariç), vergi cezaları, Sosyal Güvenlik Kurumu primleri, ihracata yönelik olarak kamu bankaları ile Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. den kullanılan kredilerin faiz giderleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu na ve ilgili tasfiye halindeki Bankalara olan borçlar ve bunların gecikme zammı ve faizlerine ilişkin giderlerin tamamı tarımsal ürün iadelerinden mahsup edilebilir.

Mahsup işlemlerinde, hesapların kullanımı sırasında imalatçı/ihracatçı veya ihracatçılara esas itibariyle nakit ödeme yapılmaz.

 1. Müracaat yeri ve süre

Mahsup işlemlerinden yararlanabilmek için, fiili ihraç tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde ibrazı zorunlu belgelerle birlikte, doğrudan bağlı bulunulan ya da kanuni merkez veya şubelerin bulunduğu yerdeki İhracatçı Birliğine müracaat edilmesi gerekmektedir.

 1. Mahsup hesaplamasına dahil olmayan ihracat işlemleri

Mahsup hesabınayukarıdaki tabloda belirtilen mamullerin;

 1. a) İthalat rejimi çerçevesinde ithal edilmiş bulunan yabancı malların ihracatı,
 2. b) Transit ticareti,
 3. c) Sınır ve kıyı ticareti,

ç) Sınır Ticaret Merkezleri kapsamında yapılan ihracatı,

 1. d) Bedelsiz ihracatı,
 2. e) 4458 sayılı Gümrük Kanunu nun 128 ile 134 üncü maddeleri hükümleri çerçevesinde ithal edilerek işlenmesi sonucunda ihracı,
 3. f) Mer i Hariçte İşleme Rejimi hükümleri çerçevesinde ihracatı,
 4. g) İhracat sayılan satış ve teslimleri,
 5. h) Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına yapılan ihracatı,

dahil edilmez.

 1. DİİB durumunda hesaplama

Tarımsal ürün ihracat iadesi kapsamındaki ürünlerin bünyelerine giren hammaddelerin mer’i Dahilde İşleme Rejimi hükümleri çerçevesinde ithal edilmesi halinde, söz konusu ürünlere ilişkin ihracat iadesi hesaplamalarında net döviz girdisi esas alınır.

 1. İhraç edilen ürünlerin geri gelmesi

Yukarıdaki tabloda belirtilen ürünlerin ihraç edilmesini müteakip Türkiye ye geri getirilmesi durumunda (Serbest Bölgeler dahil), daha önce yararlanılan ihracat iadesi geri ödenir.

 1. Konsinye ihracat durumunda hesaplama

Konsinye ihracat kapsamında kesin satış faturasında belirtilen FOB birim ihraç fiyatının gümrük beyannamesinde belirtilen FOB birim ihraç fiyatının % 50 sinin altında olması halinde mahsup işlemlerinden yararlandırılmaz.

İlgili kararın tam metni için tıklayınız.

 

Saygılarımızla
WRS imperium

[1] Sirküleri ile verilen bilgiler ilgili konunun detaylı açıklaması değildir. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

Bankaya Ödenen Komisyon ve Masrafların Bayi/Müşterilere Yansıtılmasında KDV Uygulaması

WRS Sirküleri[1] 560/2024/15 Tarih  : 17.04.2024 Konu  :Bankaya Ödenen Komisyonların Bayi/Müşterilere Yansıtılmasında KDV Uygulaması Ticari …