Pazar , 23 Haziran 2024

İhraç Kayıtlı Satışlar Döviz Olarak Tahsil Edilir mi

WRS Sirküleri[1] 527/2022/16
Tarih  : 28.06.2022
Konu  : İhraç Kayıtlı Satışlar Döviz Olarak Tahsil Edilir mi

İhraç Kayıtlı Satışlara ait ödeme ve tahsilatların TL mi yoksa Döviz olarak mı yapılacağı hususunda Maliye Bakanlığı açıklamada bulunmuştur.

Gelir İdaresince yapılan açıklama şu şekilde paylaşılmıştır:

Bilindiği üzere, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 sayılı Tebliğin 8 inci maddesinin 9 numaralı fıkrasına göre Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür.

19/4/2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2022-32/66 sayılı Tebliğ ile 2008-32/34 sayılı Tebliğin 8 inci maddesinin 9 numaralı fıkrasına eklenen hüküm ile Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri menkul (ticari mallar dahil her türlü menkul mal) satış sözleşmesi konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’na göre ihracat işlemleri KDV’den istisnadır. Kanunda bu istisna bir alt aşamaya da sağlanmış, imalatçıların ihraç edilmek kaydıyla ihracatçı firmaya teslimleri de KDV’den istisna edilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü yazısı uyarınca

“ihraç kayıtlı satışlar kaynaklı ödemelerin de TL olarak yapılması”

gerektiği belirtilmiştir.

Saygılarımızla
WRS imperium

 

[1] Sirküleri ile verilen bilgiler genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları Değişti

WRS Sirküleri[1] 561/2024/16 Tarih  : 17.04.2024 Konu  :Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları   06.04.2024 tarih …