Pazar , 23 Haziran 2024

Meslek Mensubunun Zorda Kalma Durumu ve Süre Uzatımı

[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”8215″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]MESLEK MENSUBUNUN ZORDA KALMA DURUMU VE SÜRE UZATIMI

I.GİRİŞ

Mevcut düzenlemelere göre hâlihazırda birçok mükellef;

Beyanname ve bildirimlerini 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler (meslek mensubu) aracılığıyla göndermekte

meslek mensupları aracılığıyla gönderilen beyannameler mükellef tarafından verilmiş kabul edilmektedir.

II.YAPILAN DÜZENLEMENİN KAPSAMI

Beyanname ve bildirimleri meslek mensubu aracılığıyla verilen mükelleflerin mağdur olmaması için meslek mensubunun veya yakınının vefat durumunu mücbir sebep kabul ederek beyanname ve bildirim süreleri Gelir İdaresince yeniden düzenlenmiştir.

Yapılan düzenlemeye göre;

 • Meslek mensubunun kendisinin veya
 • Yakınının vefat etmesi

halinde vefat tarihi itibarıyla beyanname/bildirimin verilme süresinin bitimine

 1. 7 gün veya
 2. daha az süre kalmış olması durumunda

yakını veya kendisi vefat eden meslek mensubu tarafından

 1. Beyanname/bildirimleri verilen mükelleflerin mezkûr beyanname/bildirim verilme süreleri ile
 2. bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son günü,

bunların verilmesi gereken sürenin son gününü takip eden günden itibaren 7’nci güne uzatılmıştır.

II.A. SÜRE UZATILMASININ USULÜ

Beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması;

 1. Vergi dairelerince yukarıda belirtilen şartların oluştuğunun anlaşılması durumunda re’sen veya
 2. İlgililerin yazılı başvurusu

üzerine yapılacaktır.

II.B. RE’SEN SÜRE UZATILMAMASI HALİNDE USUL

Vergi dairesince re’sen uzatma yapılmaması halinde;

 • Bu sürelerin dolmasından önce veya
 • Sonra

beyanname/bildirimleri veren meslek mensubunun kendisinin veya yakınının vefat ettiğinin ve vefat tarihinin ispat ve tevsik edilmesi şarttır.

III. MESLEK MENSUBUNUN YAKINI KAVRAMI

Yeni düzenlemenin pratiğinde;

 1. Eşi ve çocuğu ile
 2. Kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşi

meslek mensubunun yakını olarak kabul edilecektir.

ÖRNEK 1:

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Keçiören Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerinden SMMM Bay (A) 20.11.2019 tarihinde vefat etmiştir.

Bay (A)’nın vefat ettiği tarih itibarıyla, beyannameleri Bay (A) tarafından verilen mükelleflere ait KDV ve muhtasar beyannamelerin verilme süresinin bitimi olan 26.11.2019 tarihine 7 günden az kalmış olması nedeniyle 26.11.2019 tarihine 7 gün eklenecek ve söz konusu beyannameler 03.12.2019 tarihine kadar verilecek, tahakkuk eden vergiler yine 03.12.2019 tarihine kadar ödenecektir.

ÖRNEK 2:

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Üsküdar Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerinden SMMM Bayan (B)’nin kardeşi 25.11.2019 tarihinde vefat etmiştir.

Bayan (B)’nin kardeşinin vefat ettiği tarih itibarıyla bildirimleri Bayan (B) tarafından verilen mükelleflere ait Ba-Bs bildirimlerinin verilme süresinin bitimi olan 02.12.2019 tarihine 7 gün kalması nedeniyle 02.12.2019 tarihine 7 gün eklenecek ve söz konusu bildirimler 09.12.2019 tarihine kadar verilecektir.

ÖRNEK 3:

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı İslahiye Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerinden SMMM Bay (C)’nin kayınvalidesi 17.10.2019 tarihinde vefat etmiştir.

Bay (C)’nin kayınvalidesinin vefat ettiği tarih itibarıyla, beyannameleri Bay (C) tarafından verilen mükelleflere ait KDV ve muhtasar beyannamelerin verilme süresinin bitimi olan 26.10.2019 tarihine 7 günden fazla kalması nedeniyle zor durum hükümlerinden faydalanılmayacak, söz konusu beyannameler 26.10.2019 tarihine kadar verilecek ve tahakkuk eden vergiler de 26.10.2019 tarihine kadar ödenecektir.

Ahmet GÜZEL
WRS imperium, Yönetici, Sorumlu Ortak

16.10.2019 tarihinde www.muhasebetr.com sitesinde yayımlanmıştır[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Kontrol

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşlerinde KDV İadesi

Ahmet GÜZEL WRS imperium, YMM/Bağımsız Denetçi I.GİRİŞ Üretim, sanayi yahut yap-sat’a ilişkin yapılan inşaat malzemesi …