Pazar , 23 Haziran 2024

Yeni Çek Kanunuyla Yapılan Değişiklikler

WRS Sirküleri[1] 21/2012/21
Tarih  : 17.02.2012
Konu  : Yeni Çek Kanunuyla Yapılan Değişiklikler

Yeni Çek Kanunuyla Neler Değişti?

    1. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı çek sahibi hem gerçek hem tüzel yani şirketler için de geçerli olacak.
    2. Karşılıksız çıkan çeki ibraz edene,

eğer çek süresinde ibraz edilmişse;

-çekin karşılığı hiç yok ise ve çekin bedeli 1000 TL ve üzerinde ise 1.000 TL, 1000 TL’nin altında ise çek bedeli,

-çekin karşılığının kısmen bulunması halinde çek bedeli 1000 TL altında ise çek bedeli aşılmamak şartıyla 1000 TL’ye, çek bedeli 1000’nin üzerinde ise çek bedeli aşılmamak şartıyla yine 1000 liraya tamamlanacak şekilde

muhatap banka ödemekle yükümlüdür.

    1. Çek defterinin her yaprağına yazılması zorunlu hususlar arasına “çekin basıldığı tarih” eklenmiştir. Bu doğrultuda çek baskı tarihinden itibaren 5 yıl içinde ibraz edilmeyen çekler için muhatap bankanın sorumluğunun kaldırılması öngörülmüştür.
    2. Karşılıksız çek işlemi yapılmasına neden olan kişiyi sadece Merkez Bankası takip edecek. Bu çerçevede karşılıksız çek işleminde adli ceza yani hapis cezası diğer bir ifade ile adli sicil kaydı kaldırılmış sadece Merkez Bankasının tutacağı kayıtla yetinilmiştir.

 

Saygılarımızla
WRS imperium

 

[1] Sirküleri ile verilen bilgiler genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları Değişti

WRS Sirküleri[1] 561/2024/16 Tarih  : 17.04.2024 Konu  :Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları   06.04.2024 tarih …