Pazar , 23 Haziran 2024

İhracatçı ve Üreticiler İçin Kurumlar Vergisi Oranı Düştü

WRS Sirküleri[1] 517/2022/05
Tarih  : 27.01.2022

Konu  : KV Oranı Hakkında

7351 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi oranı belli mükkellefler için daha düşük uygulanmasına hükmedilmiştir.

KAPSAM

Buna göre;

1) İhracat yapan kurumların ihracattan elde ettikleri kazançları için kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanacaktır. Buna göre ihracat yapan kurumlar vergisi mükellefleri için ihracat kaynaklı kazançlarına tekabül eden matraha kurumlar vergisi oranı % 24 olarak uygulanacaktır.

2) Kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançları için kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanacaktır.

Ancak bu indirimin uygulanabilmesi için KV mükellefinin;

a) Sanayi sicil belgesine sahip olması ve

b) Fiilen üretim faaliyetiyle iştigal etmesi

Gerekir.

Mükellefin hem ihracatçı hem üretici olması halinde; kazancın ihracata isabet eden kısmı için ayrıca 1 puanlık indirim uygulanmayacaktır.

VERGİ İNDİRİMİNİN UYGULANMASINDA USUL

Yukarıda açıklanan indirimli oranlar, KV Kanunun 32.maddesi kapsamındaki diğer indirimler uygulandıktan sonraki kurumlar vergisi oranı üzerine uygulanır.

NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Uygulama, 22.01.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

HANGİ KAZANÇLAR İÇİN UYGULANACAK

Uygulama 22.01.2022 tarihinde yürürlüğe girmekle beraber;

a) 01.2022tarihinden itibaren,

b) Özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde 2022 takvim yılında başlayan özel hesap döneminin başından itibaren

elde edilen kazançlara uygulanacaktır.

Saygılarımızla
WRS imperium

 

[1] Sirküleri ile verilen bilgiler genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları Değişti

WRS Sirküleri[1] 561/2024/16 Tarih  : 17.04.2024 Konu  :Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları   06.04.2024 tarih …