Pazartesi , 15 Temmuz 2024

Enflasyon Düzeltmesi (Muhasebesi) Uygulanmamasına İlişkin Kanun Yürürlüğe Girdi

WRS Sirküleri[1] 518/2022/06
Tarih  : 29.01.2022

Konu  : Enflasyon Düzeltmesi

7352 sayılı Kanunun 1.maddesiyle şartları oluşan enflasyon muhasebesi uygulaması ertelenmiştir.

Buna göre;

  • Geçici vergi dönemleri de dâhil olmak üzere
  • 2021 ve 2022 hesap dönemleri (kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerde 2022 ve 2023 yılında biten hesap dönemleri itibarıyla) ile
  • 2023 hesap dönemi geçici vergi dönemlerinde

213 sayılı Kanunun mükerrer 298.madde kapsamındaki enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmaz. (GEÇİCİ MADDE 33)

Diğer taraftan;

“31/12/2023 tarihli mali tablolar, enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın”

enflasyon düzeltmesine tabi tutulur.

Bu kapsamda yapılacak enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kâr/zarar farkı geçmiş yıllar kâr/zararı hesabında gösterilir. Bu şekilde tespit edilen geçmiş yıl kârı vergiye tabi tutulmaz, geçmiş yıl zararı zarar olarak kabul edilmez.

Enflasyon Düzeltmesine Tabi Olanlar

Yukarıda yapılan açıklamalar ve enflasyon düzeltmesine ilişkin uygulamama durumu;

“Münhasıran sürekli olarak işlenmiş; altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler “

bakımından geçerli değildir. Bu mükellefler enflasyon muhasebesi uygulamasına devam edeceklerdir.

Saygılarımızla
WRS imperium

 

[1] Sirküleri ile verilen bilgiler genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

2023 Vergi Gelirleri, 2024 Bütçesinde Vergi Gelirleri ve Vergi Gelirlerinin Payı

WRS Sirküleri[1] 562/2024/17 Tarih  : 06.05.2024 Konu  : 2023 Vergi Gelirleri, 2024 Bütçesinde Vergi Gelirleri …