Pazar , 23 Haziran 2024

Bağımsız Denetçinizi Tayin Etmekte Gecikmeyin

WRS Sirküleri[1] 306/2017/05
Tarih  : 06.01.2017

Konu  : Bağımsız Denetçi Atanması

 

Türk Ticaret Kanunu’na göre ilgili yıl geçtikten sonra Şirket Genel Kurulu veya Mahkeme kararıyla Bağımsız Denetçi atanması imkânı bulunmamaktadır.

Ancak Bağımsız Denetim İdaresince yapılan düzenlemeyle bu hususta kolaylık sağlanmıştır.

Buna göre iki yöntemle faaliyet dönemi geçmiş olmasına rağmen Bağımsız Denetçi atanabilecektir:

  1. TTK’nun  399.maddenin altıncı fıkrasına göre yönetim kurulunun, her yönetim kurulu üyesinin veya herhangi bir pay sahibinin şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine denetçi atanma davası açabileceği,
  2. Faaliyet dönemi geçmiş olmasına rağmen genel kurul tarafından geçmiş yılın denetçisinin seçilebileceği,

ancak her iki durumda da faaliyet dönemi içinde denetçi seçilmemesinden dolayı yönetim kurulunun sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.

Saygılarımızla
WRS imperium

[1] Sirküler ile verilen bilgiler ilgili konunun detaylı açıklaması değildir. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları Değişti

WRS Sirküleri[1] 561/2024/16 Tarih  : 17.04.2024 Konu  :Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları   06.04.2024 tarih …