Pazar , 23 Haziran 2024

Üzerinde Bina Olan Arsa Satışında KDV Oranı

[vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”8215″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]ÜZERİNDE BİNA OLAN ARSA SATIŞINDA KDV ORANI

I.GİRİŞ

Üzerinde bina olup henüz birleştirme yapılamamış arsa satışlarına organize sanayi bölgelerinde ve dışında rastlanılabilmektedir.

Çeşitli sebeplerden dolayı iskanının alınamaması sebebiyle bu tür satışların nasıl yapılacağı ve hangi KDV oranından vergilendirilmesi gerektiği hususunda tereddütler yaşanabilmektedir.

II.MEVZUAT

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28.maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, sözü edilen listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak KDV oranları belirlenmiştir.

60 Seri No’lu KDV Sirkülerinde; “Taşınmaz teslimlerinde teslime konu taşınmazın işlem tarihi itibariyle geçerli fiili durumunun dikkate alınması” gerektiği belirtilmiş ve konutu çevreleyen arsa ve arazinin, bu konutla birlikte değerlendirilip konutun tabi olduğu oranda KDV’ ye tabi olacağı, konutla birlikte değerlendirilecek arsa ve arazinin büyüklüğünün ise mahalli örf ve adete göre tespit edileceği ifade edilmiştir.

Diğer taraftan Gelir İdaresinin mukarrer hale gelmiş irade beyanlarında; taşınmaza ilişkin arsa değerinin yapı değerinden aşırı yüksek olması durumunda üzerindeki işyeri veya konut ile birlikte değerlendirilerek bu yapıların tabi olduğu oranda KDV’ye tabi tutulması mümkün olmadığı açıklanmıştır.

III.UYGULAMA

Yapılan açıklamalara göre, birleştirme yapılmamış yahut iskanı alınmamış veya birleştirme yapılmış ve iskanı alınmış olsa dahi üzerindeki yapıya göre arsanın çok daha fazla kıymetli olması halinde satışa konu edilen;

    • Arsa niteliğindeki gayrimenkulün, satış tarihine bakılmaksızın genel oranda (% 18)
    • Binanın,işlem tarihi itibariyle fiilen işyeri olarak kullanılıyor olması halinde 30/09/2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) satışında % 8, bu tarihten sonra ise orana ilişkin yürürlüğe konulmuş geçici bir uygulama yoksa genel oranda (% 18)

KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

ÖRNEK:

(X) Yapı AŞ, üzerindeki binaya (bina 150 m2’nin konutlardan oluşmaktadır) göre 6 kat fazla olduğu anlaşılan arsa ve binayı satın almak istemektedir.

Bu durumda arsanın üzerindeki yapı ile (örneğin 150 m2’nin altında konut ile) birlikte değerlendirilmesi mümkün olamayacak; konutların ayrı arsanın ayrı kıymetlendirilerek; tespit edilen kıymet tutarlarının,

    1. Konut için % 1,
    2. Arsa için % 18

oranında KDV’ye tabi tutulması gerekir.

Ahmet GÜZEL
WRS imperium, Yönetici, Sorumlu Ortak

14.05.2019 tarihinde www.muhasebetr.com sitesinde yayımlanmıştır[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Kontrol

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşlerinde KDV İadesi

Ahmet GÜZEL WRS imperium, YMM/Bağımsız Denetçi I.GİRİŞ Üretim, sanayi yahut yap-sat’a ilişkin yapılan inşaat malzemesi …