Cumartesi , 2 Mart 2024

Vergi Barışı Kapsamında Gümrük Vergisi Matrah Artırımı ve Vergi İncelemesi

WRS Sirküleri[1] 494/2021/31
Tarih  : 19.06.2021

Konu  : Vergi Barışı Kapsamında Gümrük Vergisi Matrah Artırımı ve Vergi İncelemesi

Vergi Barışına ilişkin 7326 sayılı Kanun Resmi Gazete yayımlanarak 09.06.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Vergi Türleri İtibariyle Matrah Artımının Kapsamı

Yapılan yasal düzenleme kapsamında;

Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri

  • 2016,
  • 2017,
  • 2018,
  • 2019 ve
  • 2020

Yılları/hesap dönemleri için

  • Gelir Vergisi matrah artırımı,
  • Kurumlar Vergisi matrah artırımı,
  • Katma Değer Vergisi artırımı,
  • Gelir Stopaj Vergisi artırımı ve
  • Kurumlar Stopaj Vergisi

Olanağından faydalanabilirler.

Yapılan düzenleme çerçevesinde gümrük vergileri için yapılandırma imkânı olmakla beraber “ARTRIM” olanağı getirilmemiştir.

Gümrük Vergisinde Mükellefler İnceleme Dışında mı Olacaklar?

Yukarıda belirtilen mükellefler hakkında matrah ve vergi artırımında bulundukları yıllar için Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV ve Stopaj Gelir ile Stopaj Kurumlar Vergisi yönünden vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır.

Ancak;

Vergi iadesi, sahte belge düzenleme gibi yasada belirtilen konular incelenmeme esasının dışında tutulmuştur

Buna göre;

Gümrük vergileri için matrah veya vergi artırımı söz konusu olmadığından vergi incelemesinden muaf olma durumu söz konusu değildir.

Saygılarımızla
WRS imperium

 

[1] Sirküleri ile verilen bilgiler genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

Örneklerle Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilerek Ödenen KDV’nin İndirimi

WRS Sirküleri[1] 554/2024/09 Tarih  : 17.02.2024 Konu  : Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilerek Ödenen KDV’nin İndirimi 28/12/2023 tarihli …