Pazar , 23 Haziran 2024

Bağımsız Denetim Kapsamı ve Şartları

WRS Sirküleri[1] 361/2018/01
Tarih  : 18.01.2017
Konu  : Bağımsız Denetim Kapsamı ve Şartları

 

2018 yılında şirketlerin bağımsız denetim kapsamında olup olmadığı aşağıdaki şartlara göre belirlenecektir.

  • Aktif toplamı kırk milyon (40.000.000) ve üstü Türk Lirası.
  • Yıllık net satış hasılatı seksen milyon (80.000.000) ve üstü Türk Lirası.
  • Çalışan sayısı iki yüz (200) ve üstü.

Üstü olanlar bağımsız denetime tabi olacaktır.

Diğer taraftan yukarıdaki şartları sağlayan şirketlerin, ayrıca aşağıdaki koşulları da taşıması gerekir.

Şirketlerin;

  1. Yukarıdaki üç kriterden en az ikisini art arda iki hesap döneminde sağlaması gerekir.
  2. Yukarıdaki üç kriterden ikisinin gerçekleşmesine ilişkin hesaplamalar şu şekilde olacaktır: Şirketin aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından yürürlükteki mevzuat uyarınca hazırladıkları önceki yıllara ait (son iki yıldaki) finansal tablolar, çalışan sayısı bakımından ise şirkette önceki yıllardaki (son iki yıldaki) ortalama çalışan sayısı esas alınacaktır.

Bağımsız Denetimden Çıkma Söz Konusu mudur?

Bağımsız denetime tabi şirketler

  1. Yukarıdaki kriterler için belirlenen alt sınırlardan en az ikisini art arda iki hesap döneminde altında kalması veya
  2. Bir hesap döneminde söz konusu ölçütlerden en az ikisinin sınırlarının yüzde yirmi yahut daha fazla altında kalması durumunda

takip eden hesap döneminden itibaren bağımsız denetim kapsamından çıkar.

 

Saygılarımızla
WRS imperium

[1] Sirküleri ile verilen bilgiler ilgili konunun detaylı açıklaması değildir. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları Değişti

WRS Sirküleri[1] 561/2024/16 Tarih  : 17.04.2024 Konu  :Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları   06.04.2024 tarih …